El 15 de juliol es van millorar les comunicacions amb dues expedicions diàries més per sentit.

 

El 15 de juliol es van millorar les comunicacions entre les Terres de l’Ebre i l’aeroport Josep Tarradellas i Barcelona. Amb aquest reforç, que suposa incorporar dues expedicions diàries, es dona cobertura a les franges horàries de primera hora del matí i última hora del vespre.

L’actual línia Alcanar – St. Carles de la Ràpita – Barcelona i Tortosa – Barcelona atén la connexió entre municipis de les comarques del Baix Ebre i del Montsià amb l’Aeroport Josep Tarradellas i Barcelona, amb un total de 13 expedicions per sentit de dilluns a divendres i 10 expedicions per sentit dissabtes i festius. Aquesta connexió amb l’aeroport, que es va posar en servei l’estiu de 2014, ha tingut molt bon resultat, passant per exemple, de 27.022 usuaris l’any 2016 a 47.917 usuaris l’any 2018. A més, la línia que també arriba fins a Barcelona ha tingut un important creixement d’usuaris, passant d’un total de 220.401 usuaris l’any 2016 a 290.238 usuaris l’any 2018.

Amb aquestes dues expedicions diàries més, l’oferta passa de 26 expedicions totals de dilluns a divendres, a 30; de 20 expedicions dissabtes feiners, a 24, i de 21 expedicions els dies festius, a 25. En la nova configuració horària s’han reforçat les franges on l’actual quadre d’expedicions quedava més descobert. Per tant, s’ha tingut en compte l’atenció dels usuaris de vols de primera hora del matí (tant sortides com arribades), així com la demanda d’expedicions a darrera hora de la tarda en ambdós sentits també.

 
Més serveis de bus entre els municipis de l’oest del Montsià amb Amposta i Tortosa

Per altra banda el 22 de juliol es va posar en servei un reforç del bus que comunica els municipis de l’oest del Montsià amb Amposta i Tortosa. Concretament es va reforçar l’oferta entre la Sènia, Godall, la Galera, Santa Bàrbara i Masdenverge amb Amposta, amb l’increment de dues anades i dues tornades de dilluns a divendres. Amb aquest reforç l’oferta total passa a ser de quatre anades i quatre tornades.

També es van millorar les comunicacions entre la Sènia, Godall, la Galera, Santa Bàrbara i Vinallop amb Tortosa, mitjançant la implantació d’una nova expedició d’anada i una de tornada, de dilluns a divendres de manera que l’oferta global és ara de tres expedicions d’anada i quatre de tornada.

Amb aquest increment d’oferta creixen les opcions de mobilitat en transport públic a primera hora del matí d’anada i primera hora de la tarda de tornada per atendre les necessitats dels centres docents i també es possibilita l’accés a mig matí i tornada a mitja tarda per realitzar altres gestions (equipaments sanitaris i altres). Així mateix, es milloren les connexions amb les estacions d’autobusos de Tortosa i Amposta permetent la connexió amb altres serveis regulars de transport públic.

X