Informació

INFORMACIÓ A L’ASSOCIAT

FECAV, en el seu dia a dia, informa a les empreses de totes aquelles qüestions legals del seu àmbit i necessàries per al desenvolupament (laboral, fiscal, informació en matèria de transport, etc.) mitjançant:

Circulars Informatives

  • Temes de major rellevància i impliació

Notes, Comunicacions i Graelles

Aquestes informacions complementen a les Circulars amb temes d’interès, rebudes des de diferents d’Entitats, entre les quals destaquen:

  • Informació amb contínua actualització de notícies del sector | CONFEBUS
  • Informació de caràcter internacional | ASTIC
  • Informació empresarial i laboral d’interès | Foment del Treball Nacional i FEPIME.
  • Informació sobre actes i obres amb afectacions de trànsit | Guàrdia Urbana de Barcelona
  • Informació ZonaBus | Barcelona de Serveis Municipals (B:SM).
  • Informació sobre la Mobilitat | Generalitat de Catalunya i MITMA

Servei d’atenció

  • Telefònica i presencial
  • Correu Electrònic
La relació amb els nostres associats ha estat sempre fluida i constant. Entenem que és imprescindible, per a les empreses, estar informats per tal de realitzar l’activitat amb garanties. Aquesta actuació queda àmpliament constatada amb les circulars i comunicacions que FECAV els remet periòdicament, posant-los en coneixement de totes les disposicions, qüestions, novetats, procediments, etc. que d’una o altra forma els afecten.
X