Representació

Accions

Accions que FECAV realitza en benefici del sector i de les nostres empreses associades:

  • Participació en la negociació dels Convenis Col·lectius provincials del nostre sector.
  • Contactes amb les diferents Administracions per qüestions generals del sector, així com per la resolució de situacions particulars de les nostres empreses.
  • Assistència a Seminaris, Jornades, Sessions Informatives, Cursos, etc., tant organitzats per les diferents Administracions i Institucions del nostre àmbit, com per altres Entitats relacionades directa o indirectament amb el sector.
  • Reunions, contactes i col·laboracions amb representants d’altres Associacions del sector, tant de Catalunya, com d’altres Comunitats Autònomes.

ALTRES FUNCIONS

  • Atenció a entrevistes de mitjans de comunicació, mitjançant l’assistència personal a programes o l’atenció telefònica dels mateixos.
  • Col·laboració en l’edició d’articles i publicacions del nostre àmbit.
  • Entrevistes i converses amb proveïdors/professionals per a la possible prestació dels seus serveis/productes, que considerem d’interès per als nostres afiliats. Oferta dels mateixos.
  • Elaboració d’escrits i propostes.
  • Realització d’informes i estudis sobre diferents qüestions, entre els que podrien senyalar:

· Disposicions aplicables al sector.
· Estudis de tarifes.
· Revisió preus transport escolar.
· Al·legacions.
· Observacions, concursos/expedients, etc.

X