FECAV dins del sector

Generalitat de Catalunya

 • Gestió del 96% del transport regular interurbà de Catalunya.
 • Gestió d’estacions d’autobusos.
 • Representem a 46 operadors.

Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Gestió del 60% de les línies regulars de gestió indirecta de l’AMB.
 • Representem al 85% dels operadors.

Associació de Municipis

 • Gestió de més del 90% del transport urbà de Catalunya.

Consells comarcals

 • Uns 60 operadors de transport a tot el territori (empreses familiars; petita i mitjana empresa).
 • Presència a tots els Consells Comarcals de Catalunya.
 • Gestió del 75% de les rutes de transport urbà de Catalunya.

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA)

 • Línies nacionals regulars inter-autonòmiques.
 • Línies regulars internacionals.

Transport discrecional

 • Representem a més de 125 operadors: serveis turístics, excursions, viatges nacionals i internacionals.
X