Gestió

gestió administrativa

FECAV ofereix un servei de gestió administrativa en exclusivitat als seus afiliats, inclòs en la quota d’afiliació:

Orientació i preparació d’esborranys d’escrits, instàncies, etc.

Tramitacions davant dels diferents serveis territorials de transports.

 • Visat.
 • Sol·licituds autoritzacions serveis reiterats (treballadors – escolars).
 • Certificats de matriculació o canvi de titular.
 • Ampliació flota.
 • Targetes tacògraf digital.
 • Targetes CAP.
 • Certificats conductors tercers països no Unió Europea.
 • Inscripció Proves de Capacitació.
 • Altres: Complementació expedients, tràmit recursos, etc.

Certificats de Paralització.

Esborranys Plecs de Descàrrec i Recursos Administratius.

Venda de Llibres de Ruta.

Compulsa de documentació (DGTM – Ministerio de Fomento).

Tramitacions davant el Ministerio de Fomento:

 • Llicència Comunitària i Còpies.
 • Quaderns de Fulls de Ruta – CEE.
 • Quaderns de Fulls de Ruta – Interbus.

Tramitacions davant del Servei Territorial de Transports de Barcelona (presencial):

 • Llibres Ruta – Diligència i anul·lació en el cas de finalització o venda vehicle.
 • Llibres Reclamacions – Expedició i anul·lació en cas de finalització o venda vehicle.

Gestions davant la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona:

 • Matriculació de vehicles.
 • Canvis de titularitat o transferència.
 • Baixes.
 • Duplicats de documentació.
X