Observatori de costos

La Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya actualitza i publica   l’Observatori de Costos del Transport Discrecional de Viatgers a Catalunya, mitjançant el Butlletí de Transports. Aquest Observatori correspon als costos per al transport discrecional. Pretén ser una eina útil per informar al sector sobre l’evolució dels costos d’explotació.

 

Cal destacar que realitza la diferenciació de dos escenaris, serveis consolidats i no consolidats, derivats de dues situacions diferenciades a tenir en compte a l’hora de calcular els costos dels serveis. Al final de l’estudi es troba una guia d’utilització que pot servir d’exemple per al càlcul dels  costos propis.

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Juliol 2022 (Núm. 86) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Maig 2022 (Núm. 85) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Gener 2022 (Núm. 84) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Juliol 2021 (Núm. 83) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Gener 2021 (Núm. 82) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2020 (Núm. 81) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2019 (Núm. 80) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2018 (Núm. 79) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2017 (Núm. 78) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2016 (Núm. 76) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2015 (Núm. 73) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2014 (Núm. 72) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2013 (Núm. 69) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2012 (Núm. 66) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2011 (Núm. 63) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2010 (Núm. 60) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2009 (Núm. 56) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2008 (Núm. 51) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2007 (Núm. 50) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2006 (Núm. 42) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2005 (Núm. 38) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2004 (Núm. 33) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2003 (Núm. 28) Descarregar

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2002 (Núm. 23) Descarregar

X