Observatori de costos

La Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya actualitza i publica   l’Observatori de Costos del Transport Discrecional de Viatgers a Catalunya, mitjançant el Butlletí de Transports. Aquest Observatori correspon als costos per al transport discrecional. Pretén ser una eina útil per informar al sector sobre l’evolució dels costos d’explotació.

 

Cal destacar que realitza la diferenciació de dos escenaris, serveis consolidats i no consolidats, derivats de dues situacions diferenciades a tenir en compte a l’hora de calcular els costos dels serveis. Al final de l’estudi es troba una guia d’utilització que pot servir d’exemple per al càlcul dels  costos propis.

 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Abril 2023 (Núm. 88) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Gener 2023 (Núm. 87) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Juliol 2022 (Núm. 86) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Maig 2022 (Núm. 85) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Gener 2022 (Núm. 84) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Juliol 2021 (Núm. 83) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Gener 2021 (Núm. 82) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2020 (Núm. 81) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2019 (Núm. 80) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2018 (Núm. 79) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2017 (Núm. 78) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2016 (Núm. 76) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2015 (Núm. 73) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2014 (Núm. 72) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2013 (Núm. 69) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2012 (Núm. 66) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2011 (Núm. 63) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2010 (Núm. 60) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2009 (Núm. 56) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2008 (Núm. 51) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2007 (Núm. 50) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2006 (Núm. 42) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2005 (Núm. 38) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2004 (Núm. 33) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2003 (Núm. 28) Descarregar
 • Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Any 2002 (Núm. 23) Descarregar
X