Valors

Compromís

per l’acompliment d’expectatives de les empreses associades

Innovació

en els processos de canvi i en la transformació digital

Passió

per la feina que fem des de l’associació

Proximitat

en la forma de relacionar-nos amb les empreses de la família FECAV

Qualitat

en la prestació de serveis

Respecte

a les persones que conformen empreses i entitats del nostre sector

Responsabilitat

en la gestió del nostre dia a dia

Transparència

en les relacions amb els nostres interlocutors

X