Formació

El programa de formació FECAV és una oportunitat per reciclar-se i actualitzar-se sense comportar costos addicionals per a les empreses.

FECAV disposa d’una extensa oferta formativa per als seus associats, amb capacitat per adaptar-se de manera personalitzada, impartida per docents experts, per tal d’assolir exitosament coneixements i competències.

El nostre pla de formació destaca tant per la seva flexibilitat, com pel caràcter innovador. Fins i tot, els alumnes disposen d’un simulador de conducció eficient en el qual poden recrear una situació de conducció realista.

Oferim diversos itineraris formatius,
incloent formació específica

CAP inicial
i continu

Transport
escolar

Conducció de vehicles pesats (D)

Reglament europeu sobre drets de viatgers

Gestió i funcionament de tacògrafs

També tenim programes de
formació en diferents àrees

Administració
i Finances

Màrqueting
i Comunicació

Habilitats
Personals

X