Qui som

FECAV – Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers, constituïda el 1977, ja amb 40 anys, ha vingut desenvolupant des d’aleshores la seva activitat en defensa els seus associats, empreses de transport de viatgers per carretera.

Actualment és la patronal  més representativa del sector a tot Catalunya i representa el transport regular urbà i interurbà, així com discrecional (consolidat o no consolidat).

FECAV treballa per a les empreses de transport de viatgers, representant-les sempre en les millors condicions. Per aquest motiu, la Federació ha estat present en tots els àmbits i davant totes les Administracions que, d’una o altra manera, tenen vinculació amb el nostre sector.

En aquest sentit, la relació ha estat sempre fluida amb els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori – el més proper per l’activitat – , però també s’han donat contactes constants amb Educació, Empresa i Treball, Economia i Hisenda, Interior. Així mateix, també es manté vinculació amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, les diferents ATM, AMB, Ajuntaments, Consells Comarcals, etc.

En la línia expressada, forma part d’un gran nombre de Grups de Treball de les diferents Administracions, per poder aportar la seva visió en totes aquelles qüestions en què el món de l’autobús i l’autocar pot estar implicat, i poder, des de la seva experiència, ajudar a la consecució dels objectius proposats pels diferents grups en què participa.

No es pot obviar per la seva llarga trajectòria, que de FECAV han format part ja diverses generacions de les nostres empreses i, per tant, amb tots ells, tal i com hem indicat, hem anat creixent com a operadors i com a Federació.

També, formen part d’aquesta casa nous operadors que s’han anat incorporant al mercat, i uns altres que, al conèixer-nos, han valorat positivament que treballem plegats.

56%

Del total d´autocars del sector de transport de viatgers a Catalunya

+ 3.900

Autobusos / Autocars

+ 7.800

Llocs de treball

+ 190

Empreses associades
80% d’empreses familiars
88% petites empreses

+ 210 milions

Viatgers a Catalunya amb mobilitat garantida

Com ens organitzem

La Federació s’ha adaptat a les diferents realitats que s’han anat produint al llarg de tots aquests anys, organitzant-nos internament per a facilitar la comunicació entre les diverses empreses operadores i les diferents Administracions del nostre àmbit. No estalviem esforços per a personar-nos i contactar amb totes les persones, Institucions, Empreses i Fòrums que puguin ser d’interès i beneficiosos per a les nostres empreses.

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Federació estan establerts, des de la seva constitució, d’acord amb els seus estatuts:

› ASSEMBLEA GENERAL: Constituïda per la totalitat d’empreses afiliades a FECAV, així com Associacions i Federacions integrades i és l’òrgan suprem de govern i representació de la Federació.
› JUNTA DIRECTIVA (Atribucions i regulació establerts pels estatuts).
› COMITÈ EXECUTIU (Atribucions i regulació establerts pels estatuts).

Tant la Junta Directiva, com el Comitè Executiu, estan constituïts per:

  • President
  • Secretari General
  • Tresorer
  • Vicepresidents
  • Vocals

Busmet

La secció BusMet, està formada per empreses associades a FECAV que comparteixen el fet d’operar en l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Busmet Catalunya

La secció BusMet Catalunya, atén els aspectes relacionats amb els diferents àmbits tarifaris integrats de tot Catalunya, així com altres directament relacionats (per exemple: sistemes tecnològics, etc.).

Associacions territorials

D’altra banda, dins de FECAV, s’aglutinen Associacions Territorials i seccions, que atenen diferents àmbits i aspectes concrets del sector.
X