La línia de bus d’altes prestacions va entrar en funcionament el 25 de juny i permet disposar d’un bus cada hora en els dos sentits.

 

Des del 25 de juny, està en funcionament una nova línia de bus exprés entre Alpicat i Lleida. El nou servei exprés.cat e4 suposa un increment de les freqüències i les prestacions de la línia actual. Amb aquesta ja són quatre les línies d’altes prestacions que s’han implantat a les comarques de Lleida, després de la que comunica Cervera, Tàrrega i Lleida (implantada l’any 2014 i amb 220.000 viatges/any), la d’Alfarràs – Lleida (2015 i 310.000 viatges/any) i la d’Alcarràs – Lleida (2017 i 143.000 viatges/any). A nivell de Catalunya, és la línia exprés número 40.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, va destacar que els serveis exprés.cat “introdueixen un concepte nou de transport públic perquè defineixen un servei més atractiu, amb més qualitat i amb més freqüències per cobrir millor la demanda”. En el cas d’Alpicat, “hem construït un servei millorat en quantitat, en qualitat i amb més intermodalitat amb el tren. Això fa que sigui una peça important del transport públic de Rodalies de Lleida perquè quan es parla de Rodalies es pensa únicament en el tren però les rodalies des de l’òptica del transport públic de Lleida són una bona combinació entre les línies que opera Renfe, la que opera Ferrocarrils de la Generalitat i tot un estol de línies de bus exprés i altres de transport públic per carretera que connecten les ciutats amb tot el seu territori”, ha explicat. Així mateix, va detallar que les línies exprés han permès incrementar els usuaris del bus en els territoris on s’han implantat en un 22% de mitjana. “El bus exprés és una aposta decidida del Govern pel transport públic, que millora la mobilitat i la qualitat de l’aire”, va indicar.

 
Més freqüències i millor servei

El nou bus exprés reforça les franges horàries de dilluns a divendres feiners amb 7 noves expedicions, de manera que l’oferta actual passa a ser de 17 serveis en sentit Lleida i 18 en sentit Alpicat. Així, s’aconsegueix que entre setmana la línia disposi d’una freqüència de pas d’un bus cada hora tant en un sentit com en l’altre. Del total d’expedicions d’entre setmana, 3 d’anada i 3 de tornada permeten la intermodalitat amb els serveis ferroviaris d’alta velocitat, així com d’altres serveis ferroviaris. Els dissabtes feiners l’oferta passa de 9 anades i 8 tornades a ser d’11 freqüències per sentit.

A més, s’incorpora una nova parada a Hostal del Lluc – Urbanització, tant d’anada com de tornada. En una primera fase, aquesta parada la faran 5 expedicions en sentit Lleida i totes les expedicions en sentit Alpicat. En una segona fase, s’hi col·locarà un polsador de manera que la parada es farà a la demanda. Això permetrà millorar l’explotació de la línia ja que el bus únicament modificarà el seu recorregut si un usuari ho demana.

La conversió de l’actual línia regular en una línia de bus exprés aporta altres millores, com l’estètica dels pals de parada i marquesines existents, que s’arreglaran i s’identificaran amb els colors de la xarxa exprés.cat. També es millorà la senyalització tant horitzontal com vertical de les parades d’Alpicat. Pel que fa als vehicles, n’hi ha un que té la imatge diferenciada de l’exprés.cat i que cobreix pràcticament la totalitat de les expedicions. Els vehicles seran totalment accessibles i disposaran de Wi-Fi gratuït. 

 

Recta final del desplegament de la xarxa de bus exprés.cat

El Departament de Territori i Sostenibilitat està a punt de finalitzar el desplegament de la xarxa de bus exprés.cat, que es va iniciar l’any 2012 per tal de donar resposta a l’increment de demanda del transport interurbà amb autobús. La xarxa exprés.cat inclou les línies de bus amb més demanda de tot Catalunya i consta de 43 línies distribuïdes per tot el territori que transporten el 40% de la demanda total.

La valoració dels usuaris de les línies exprés.cat és molt positiva, i en el cas de Lleida la mitjana és de 8,8 punts sobre 10, molt superior a la mitjana del transport públic, que es troba entorn el 7,4.

 

Font de la fotografia: Departament de Territori i Sostenibilitat

X