• La Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers ha redactat un informe on es posa de manifest el malestar dels operadors per trobar-se inesperadament en una situació de competència deslleial.

Arran de l’anunci dels abonaments gratuïts dels serveis ferroviaris de Rodalies i Mitja Distància, FECAV ha elaborat un estudi que destaca per la situació de competència deslleial que provoca aquesta mesura, anunciada pel govern de l’Estat, a les empreses que presten servei de transport en autobús.

L’informe de la patronal posa en context que el sector es troba sotmès en una situació insostenible degut a l’augment exponencial del preu del combustible, en un moment en què se segueix arrossegant els efectes devastadors de la crisi de la COVID, amb les tarifes congelades des de fa anys.

En aquest sentit, s’exposen dades comparatives dels balanços financers dels operadors de serveis regulars, condicionades per l’evolució del preu del combustible. Si bé l’anterior estadística, per al període març-abril 2022, assenyalava una desviació de 4,7 milions d’euros respecte al pressupostat, actualment la desviació, fins al juny, suposa 8,8 milions d’euros d’increment pressupostari. És a dir, la tendència dels sobre-costos ja apunta un dèficit de 29 milions respecte als 20 milions d’euros previstos fa només dos mesos enrere.

Ara, a tot això, cal afegir-hi que les empreses hauran de fer front a unes bonificacions autonòmiques que, d’entrada, tenen un sistema d’aplicació que encara pot comprometre més la tresoreria de les empreses del sector, juntament amb la competència deslleial que desencadena la gratuïtat dels títols de viatge de RENFE.

El President de FECAV, José Maria Chavarría, ha apuntat “Una mesura, entenem, poc estudiada i discriminatòria per a les empreses del nostre sector i per a les persones i comarques -que son la majoria- en què l’únic mode de transport és l’autobús interurbà”.

En aquest sentit, el sector es mostra preocupat pel fet que una rebaixa del 100% del preu només per a un mode de transport margina a una part de la població i, a més, es pot generar un traspàs de viatgers que debilitarà, fins i tot més, la viabilitat de les empreses del sector.

L’Associació posa de relleu que un dels principals avantatges de viatjar en autobús és l’accessibilitat que ofereix aquest mode de transport, que permet en molts casos realitzar desplaçaments pràcticament de porta a porta; un benefici molt preuat per un segment de la població amb diverses condicions físiques.

José Maria Chavarría ha remarcat que “Si el govern de l’Estat disposa de partida pressupostària suficient, podria resultar més convenient fer inversions per incrementar les freqüències de bus i tren per tot Catalunya, sense haver de discriminar a cap segment de la  població ni a cap part del territori”.

A més, el President de FECAV ha explicat que “El bus arriba a tot Catalunya i és el mitjà de transport més utilitzat a tot el territori. Una rebaixa de fins a un 50% és una iniciativa profitosa per a tothom, que ajuda a la societat i, òbviament, cal ajudar a les famílies a sobreviure en aquesta situació tan complexa. Tanmateix, cal prendre consciència del dèficit que es generarà, si és gratuït. Nosaltres defensem el model alemany: descomptes mesurats en el temps, acompanyats d’increments de freqüències, multimodal i amb garantia de reforços en les hores punta”.

Per això, la rebaixa que planteja el govern de la Generalitat, basada en un 50% de bonificació per a tots els modes de transport públic, proporciona una situació equitativa i que, sobretot, no discrimina a les persones usuàries de cap territori, ja que la majoria de la població podria aprofitar-la.

Tot i això, l’informe de FECAV exposa que la manca de precisió pel que fa al procediment de bonificació d’aquestes mesures alimenta, encara més, el sentiment de preocupació del sector, centrant l’estudi ens diversos aspectes:

Tècnics
Cal definir com s’aplicaria el descompte en els títols de viatges: si per compra o validació, tenint en compte el període de bonificació i segons el tipus de mecanisme es podria produir una situació d’acumulació de títols de viatges comprats durant el període de bonificació i permetent l’ús durant el 2023.

Financers
El sistema de liquidació hauria de ser favorable per a les empreses del sector, que no les forci a fer avançaments de capital o recórrer a serveis de finançament per garantir la prestació de serveis.

Qualitatius
El descompte en els títols de viatges podria comportar un augment de la demanda, per la qual cosa seria necessari reforçar el servei per mantenir la qualitat i la seguretat i, per tant, també es produiria un sobre cost condicionat per la normativa de temps de conducció i descans.

L’informe també recull dades sobre el nivell d’ocupació actual de les línies d’autobús, remarcant que 506 expedicions de 19 operadores a tot Catalunya es troben per sobre del 75% de la seva capacitat màxima. A més, un 40% d’aquestes expedicions actualment se situen per sobre del 90% i un 21,1% ja assoleixen el 100% de la seva capacitat.

Finalment, les conclusions del document proposen reequilibrar les dotacions pressupostàries de l’Estat per mitjà d’una assignació més equitativa, justa i inclusiva,  amb un clar enfocament cap a la millora de les flotes, incrementant vehicles de baixes emissions; la millora de les infraestructures del transport públic; la millora de la connectivitat tecnològica; un increment de freqüències a totes les comarques de Catalunya i el reequilibri territorial respecte als diferents modes de transport.

X