• La col·laboració se centra en la transferència del coneixement i la difusió d’iniciatives sobre l’optimització del temps amb perspectiva de gènere.

La Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers s’ha adherit a la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, amb l’objectiu d’aportar experiència i coneixement en relació als usos del temps i la rellevància d’adequar els serveis públics, com és el transport de viatgers per carretera, a les necessitats de les dones usuàries del transport públic.

En aquest sentit, FECAV assumirà la divulgació de bones pràctiques en matèria de l’organització del temps, en l’àmbit del transport de viatgers per carretera, sempre dins de l’arc de perspectiva de gènere i posant en relleu el compromís de la vinculació multisectorial per a la consecució de les fites plantejades.

La Xarxa Catalana pel Dret al Temps, impulsada i promoguda pel Departament d’Igualtat i Feminismes, neix amb la finalitat de ser el nexe d’unió entre totes aquelles organitzacions implicades amb els usos de temps. La principal missió de la Xarxa és crear i difondre coneixement sobre l’organització del temps, amb perspectiva de gènere, així com facilitar l’intercanvi d’experiències i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya.

​​L’objectiu principal d’aquest organisme es basa en fer avenços sobre el dret al temps de tota la ciutadania i assolir una organització del temps més equilibrada i justa a tot el territori, per mitjà de la cooperació de tots els agents compromesos; la implementació de mesures concretes en l’organització del temps a les empreses i entitats; la transferència del coneixement, experiències i bones pràctiques; la interacció entre la recerca i les polítiques públiques en usos del temps.

X