La sessió va comptar amb la col·laboració de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

FECAV va organitzar el divendres 29 de març una jornada per a presentar les principals novetats del Reglament de la Llei de Transport Terrestre (ROTT), que va entrar en vigor el mes de febrer. La sessió es va celebrar a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, a Barcelona, i va comptar amb la participació de diversos membres de la Direcció General de Transports i Mobilitat. En la mateixa hi van assistir més de 40 empreses associades a FECAV.

La jornada va comptar amb la participació del president de FECAV, José María Chavarría, i per part de la Direcció General de Transports i Mobilitat, hi van intervenir Josep Maria Fortuny, sub-director general d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial, Benjamí Cubillo, sub-director general de Transport Públic i Mobilitat, Lluís Angosto, responsable d’Estudi i Anàlisi Jurídic, Daniel Fernández, cap del Servei d’Inspecció, i Lara Medina, cap del Servei Territorial de Barcelona.

En Josep Maria Fortuny a l’acte de benvinguda va remarcar els aspectes principals de reforma de la nova norma i que la jornada, organitzada per FECAV, pretenia esvair dubtes relatius a la mateixa, tot tenint present que hi ha normativa pròpia a Catalunya.

En les seves paraules de benvinguda, José María Chavarría va remarcar la necessitat que l’aplicació de les noves mesures del ROTT es faci de forma homogènia i coordinada a les diferents comunitats autònomes per a simplificar la feina de les empreses de transport quan han d’efectuar serveis fora de Catalunya.

Per la seva banda, Lluís Angosto va repassar les principals novetats del ROTT, com les normes d’accés a la professió, la figura del gestor de transport, la regulació de la honorabilitat, l’accés al mercat, l’evolució del règim sancionador o la desaparició de la targeta física de transport.

En relació a la figura del gestor de transport, va enumerar les funcions que el nou reglament li atribueix com verificar l’obtenció de l’autorització de transport, organitzar el treball dels conductors, supervisar que els vehicles són adequats o que els conductors disposen de la formació necessària. A més també va recordar quina ha de ser la vinculació del gestor de transport amb l’empresa.

Pel que fa a la intervenció de Daniel Fernández, aquest va centrar el discurs en les novetats en el règim sancionador. Concretament, va destacar que la nova normativa posa l’accent en el factor humà més que en les característiques dels vehicles amb que es fa el transport. També suposa una major professionalització del sector. A més, va indicar que augmenten les sancions econòmiques màximes previstes, que abans es situaven en 2.000 euros i ara poden arribar als 4.000 euros. Així mateix, també va remarcar que la pèrdua d’honorabilitat anirà vinculada a les funcions que té el gestor de transport.

Finalment, Lara Medina va repassar les novetats respecte als requisits per a l’obtenció de les targetes de transport, el procediment per visar, que passa a fer-se d’ofici, o la obligatorietat d’inscriure totes les matrícules al registre d’empreses del Ministeri de Foment. Pel que fa als llibres de ruta, va explicar que la normativa pròpia de Catalunya per ara es manté vigent. Per contra, el llibre de reclamacions passarà a ser digital en un termini de 12 mesos, pendent que el Ministeri de Foment n’especifiqui les característiques.

 

Foto: FECAV

X