Select Page

GENERALITAT DE CATALUNYA

– Representem a 46 operadors.

– Gestió del 96% del transport regular interurbà de Catalunya.

– Gestió d’estacions d’autobusos.

 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

– Gestió del 60% de les línies regulars de gestió indirecta de l’AMB.

– Representem al 85% dels operadors.

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS

– Gestió de més del 90% del transport urbà de Catalunya.

CONSELLS COMARCALS

– Uns 60 operadors de transport a tot el territori. (Empreses familiars, petites i mitjanes empreses)

– Presència a tots els Consells Comarcals de Catalunya.

– Gestió del 75% de les rutes de transportes transport urbà de Catalunya.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

– Línies nacionals regulars inter-autonòmiques.

– Línies regulars internacionals.

TRANSPORT DISCRECIONAL

– Representem més de 125 operadors: serveis turístics, excursions, viatges nacionals i internacionals.
X