• CONFEBUS proposa 6 iniciatives per tal de promoure  l’autobús com a  servei de transport públic essencial per a la mobilitat sostenible.

La Confederació Espanyola de Transport amb Autobús, CONFEBUS, ha presentat les principals propostes per a la XV legislatura en matèria de mobilitat sostenible.

D’aquesta manera, CONFEBUS sol·licita a qui formi govern que reconegui i vetlli pel paper de l’autobús a Espanya com a element fonamental de la mobilitat sostenible i com a servei públic essencial per a la seva seguretat, eficiència, flexibilitat, capil·laritat i accessibilitat.

L’autobús té un paper clau en la societat, connectant les persones i facilitant la mobilitat de milions de persones. Un mode de transport que contribueix a descongestionar els grans nuclis urbans, alhora que connecta i vertebra tot el territori nacional.

Incentivar l’ús del transport col·lectiu per carretera servirà per minimitzar el cost del temps perdut en les congestions i, alhora, per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle passatger-quilòmetre. Així, l’autobús, el mode de transport que menys contamina i menys quantitat de CO2 emet a l’atmosfera, s’erigeix ​​com a element clau en la transició cap a una mobilitat neta, eficient i inclusiva.

La proposta de CONFEBUS està articulada al voltant de sis qüestions clau:

  • Llei de Finançament del Transport Públic: cal una planificació rigorosa i eficaç que estableixi canals de finançament que superin les diferències territorials i que garanteixi un servei públic de qualitat, segur, sostenible, adaptat al progrés tecnològic, viable en el temps i que vertebri el país.
  • Mapa concessional: cal actualitzar un model eficient que faciliti una xarxa de transport públic més moderna i dinàmica, així com accelerar el procés de renovació dels contractes de gestió de servei públic.
  • Polítiques de promoció del transport públic: coordinació amb les administracions competents per generar els marcs reguladors adequats, per tal d’incentivar l’ús del transport col·lectiu.
  • Política integral i sostenible de mobilitat: afavorir la intermodalitat i contemplar totes les maneres del transport col·lectiu de persones de manera conjunta i equilibrada, contemplant la vertebració territorial.
  • Impulsar un pla d’incentius: per promoure la renovació i la transformació de flotes del transport col·lectiu i, així, avançar en el procés de la transició energètica.
  • Infraestructures: dissenyar la implantació d’un pla de carrils BUS-VAO per donar prioritat a l’autobús als accessos a les grans ciutats, així com a l’execució d’un Pla Nacional de renovació i modernització d’estacions d’autobusos, que influeix en l’experiència de l’usuari en termes d’accessibilitat i d’intermodalitat.

Foto: CONFEBUS

X