• Un informe de la Comissió TRAN del Parlament Europeu explica el potencial dels combustibles i el seu impacte en la transformació de flotes del transport.

La Comissió TRAN del Parlament Europeu publica una avaluació del potencial dels combustibles sostenibles en el transport i com ajudar el sector a assolir els objectius de transformació de flotes per al 2050.

L’estudi avalua el potencial d’ús d’aquests combustibles en diversos modes de transport, inclòs el transport de viatgers per carretera, tenint en compte la preparació tecnològica, la disponibilitat de matèries primeres, la sostenibilitat del subministrament, els recursos i l’eficiència energètica, així com la millor aplicació per a cada combustible.

Principals enfocaments de l’informe:

  • Els combustibles de nova generació seran adequats per a diferents modes de transport i aplicacions de transport, depenent de les especificacions tècniques, les característiques de sostenibilitat, inclosa la matèria primera disponible, la competitivitat en costos i la preparació tecnològica.
  • Atesa la limitació global de recursos, la transició cap aquests combustibles caldria primer que vingués impulsada per un augment significatiu de l’eficiència energètica.
  • Els combustibles sostenibles líquids i gasosos s’haurien de destinar principalment als subsectors del transport que no es poden electrificar fàcilment, com és el cas del transport de viatgers per carretera, especialment el serveis de bus interurbà i discrecional.
  • Els biocombustibles són més assequibles que els e-líquids renovables i contaminen menys que els fòssils, tot i que actualment afronten una limitació de disponibilitat.
  • Els e-líquids renovables podrien ser una elecció destacada de cara al 2050, pel fet que no requereixen canvis en la infraestructura.
  • L’hidrogen renovable tècnicament podria ser un combustible viable per a vehicles pesants de carretera, aeronaus de curt abast i transport marítim, si les inversions públiques i les corresponents polítiques es desenvolupen de manera proporcional. 
  • La infraestructura de suport necessària per als combustibles de nova generació és específica de cadascun. Això requereix reforçar el sistema elèctric, desenvolupar una xarxa d’hidrogen i adaptar la xarxa existent.
  • Les polítiques existents i el conjunt de polítiques proposades a ‘Fit for 55’ aborden la majoria dels obstacles per motivar el canvi a aquest tipus de combustibles.

Objectiu 55

L’expressió ‘Objectiu 55’ (‘Fit for 55’ en anglès) fa referència a l’objectiu de reducció de les emissions almenys el 55 % que la Unió Europea s’ha fixat per al 2030. El paquet de mesures proposat té la voluntat d’adaptar la legislació de la Unió Europea a l’objectiu del 2030.

La finalitat d’aquest conjunt de propostes és proveir d’un marc coherent i equilibrat per assolir els objectius climàtics establerts per part la Unió Europea per tal de garantir una transició equitativa i socialment justa; Mantenir i reforçar la innovació i la competitivitat de la indústria, preservant unes condicions de competència equitatives respecte als operadors econòmics de tercers països.

També s’han creat grups de treballs per donar suport i avaluar els diferents àmbits d’actuació pertinents, com n’és el Fons Social per al Clima i que mirarà de tractar els efectes socials d’aquesta transició a escala europea en el sector del transport per carretera. L’objectiu d’aquest Fons se centra en proporcionar mesures de suport i inversions.

Un altre àmbit d’actuació és la infraestructura per als combustibles alternatius, garantint que les empreses i la ciutadania tinguin accés a una xarxa d’abastiment adequada a les seves necessitats. En aquest grup de treball es fixen objectius com el desplegament d’infraestructures, la interoperabilitat i millorar la facilitat d’ús.

Pots accedir a l’informe complet de la Comissió TRAN a través d’aquest enllaç i ampliar la informació sobre el pla ‘Objectiu 55’ de la UE en aquest enllaç.

X