• Els professionals del sector que es comprometin a canviar de vehicle en els propers sis mesos podran circular durant aquest temps sense distintiu ambiental per la Zona de Baixes Emissions.

Àrea Metropolitana de Barcelona-AMB, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya han arribat a un acord amb les associacions representants del sector del transport per carretera per tal de facilitar la renovació de flotes afectades per la resolució de la moratòria per aquest tipus de vehicles. Serà obligatori que els propietaris d’aquests vehicles aportin una declaració signada amb compromís de renovació o adaptació dels vehicles abans del juny de 2022.

En aquest context, els autocars petits (M2), afectats per la moratòria amb data de finalització 31 de desembre de 2021, tindran autorització per circular sense distintiu ambiental de la DGT si els propietaris han signat una declaració responsable de voluntat de compra d’un nou vehicle. La declaració implicarà el compromís de renovar el vehicle abans del 30 de juny de 2022.

L’AMB ha explicat en la nota de premsa que, a més dels canals de gestió ja existents, activarà un nou canal de gestió específic per a les associacions de transport i, així, facilitar els tràmits a l’Administració per presentar la declaració responsable fins el 31 de gener de 2022 d’aquells vehicles identificats abans del 31 de desembre de 2021. També s’ha aclarit que un cop presentat el justificant de compra del vehicle de substitució, l’actual vehicle es podrà autoritzar fins a la data de lliurament del nou vehicle o, si és el cas, d’un sistema homologat que redueixi les emissions d’acord amb els estàndards del sistema d’etiquetatge ambiental.

FECAV ha tingut un paper clau en les negociacions de les moratòries i les seves ampliacions per tal que el sector es pugui adequar a la normativa, tenint en compte la dificultat de molts operadors per realitzar inversions en l’actual context econòmic.

X