• L’Observatori de la Mobilitat a Catalunya (OMC) és una nova plataforma digital que busca integrar en una única pàgina web tota la informació relacionada amb la mobilitat al territori.

L’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori posen en marxa un nou Observatori de la Mobilitat de Catalunya (OMC), una plataforma digital renovada que busca integrar en una única pàgina web de referència tota la informació relacionada amb la mobilitat de Catalunya.

El nou portal, dona continuïtat als existents actualment -OM Generalitat i Observatori de l’ATM de l’àrea de Barcelona- nascuts sota els antecedents de les Lleis de 9/2003 de la Mobilitat i la Llei 21/2015 del finançament del sistema de Transport de Catalunya. La primera llei ja defineix l’OMC com a instrument de recollida, difusió d’informació i instrument d’avaluació i seguiment de les polítiques de planificació. La segona llei determina que el Govern de la Generalitat haurà d’elaborar una comptabilitat ampliada de la mobilitat i fer un seguiment complet i integrat de les fonts de finançament del sistema de Mobilitat.

Així, l’OMC es configura com a l’eina que ha de donar resposta a aquestes determinacions i esdevenir una nova plataforma referent que permeti fer seguiment, avaluació i presa de decisions amb relació a la gestió de les polítiques de mobilitat. De la mateixa manera, el portal vol difondre la informació de manera entenedora i accessible per a les persones usuàries i assegurant la fiabilitat d’una base de dades actualitzada i contrastada.

La plataforma es nodreix de dades que recopilen i publiquen agents públics i organismes arreu del territori català. D’aquesta manera, es preveu que l’OMC permeti a les persones usuàries creuar i relacionar dades d’indicadors i fonts diferents.

El nou portal web de l’Observatori ofereix a les persones interessades bases de dades on es disposen les dades i indicadors de mobilitat de Catalunya agrupades en vuit categories, cadascuna d’elles amb una breu explicació, amb dades d’interès i un subapartat de continguts.

Per a més informació sobre com accedir-hi i funcionalitats de l’eina, podeu clicar el següent enllaç.

X