• Les dades trimestrals de vendes d’autobusos mostren un canvi de tendència en el que duem d’any.

Segons l’informe publicat per l’International Council on Clean Transportation, les vendes més recents d’autobusos aquest any mostren que la proporció de vehicles dièsel venuts no supera les vendes de vehicles de bateria elèctrica. D’acord amb aquestes dades, seria la primera vegada que una tecnologia de zero emissions predomina al sector de transport per carretera a Europa.

Els autobusos urbans representen aproximadament el 60% de totes les vendes de vehicles pesants de passatgers. De cara a la seva electrificació, els autobusos urbans presenten característiques, respecte a d’altres vehicles que requereixen més autonomia per prestar els seus serveis, que fan viable la seva incursió: operen rutes predictibles, de curt radi i generalment s’aparquen en cotxeres durant la nit on es poden carregar.

Cal tenir en compte que aquest canvi no ha sorgit tant a causa d’un augment significatiu en les vendes de zero emissions, que ha rondat el 30% durant el darrer any, sinó més aviat a una baixada a les vendes de vehicles de combustió únicament amb dièsel. Això ha permès que les vendes d’autobusos híbrids tinguin també un resultat favorable, encapçalant la llista Espanya, per darrere d’Alemanya i Bèlgica.

A banda de l’evolució dels vehicles, les associacions expertes com, per exemple, FECAV reivindiquen que les infraestructures també han d’avançar en la mateixa proporció, com són les instal·lacions de recàrrega i la xarxa de proveïment, així com planificar una estratègia de polítiques públiques en matèria de subvencions per articular un sistema de transport públic net i eficient, però també inclusiu. És a dir, un transport públic sostenible des d’una visió estratègica 360.

X