• La instal·lació millorarà la intermodalitat del transport públic i la disposició urbanística de l’entorn

La nova estació de Reus-Bellissens millorarà la multimodalitat a la província de Tarragona, connectant-la amb l’estació d’autobusos, el Campus Universitari i els serveis ferroviaris, atenent així les demandes actuals i futures de la mobilitat de les persones usuàries.

Les obres d’aquesta actuació han estat adjudicades per un valor de 9,8 milions d’euros i s’estima que la nova estació registrarà un trànsit al voltant de 1.400 viatgers diaris.

La instal·lació estarà integrada per mòduls arquitectònics diferenciats, comptarà amb dues andanes laterals, dotades d’espais d’espera i recorreguts accessibles coberts per marquesines. El pas inferior que connectarà les andanes serà accessible, amb ascensors i escales fixes.

A més, el projecte inclou una àrea d’aproximació i accés per als vianants, connectant amb àrees urbanes reservades per a la parada d’autobusos i integrant espais per a nous models de mobilitat sostenible.

Al costat de la nova estació es construirà un pas urbà que connectarà l’eix central del Campus Universitari de Bellissens amb el carrer Jaume Vidal i Alcover i l’estació d’autobusos. D’aquesta manera, es potenciarà la permeabilitat i la centralitat de la nova estació a la trama urbana, així com la integració a la ciutat i els itineraris accessibles, a través d’una plaça esglaonada i accessible.

Foto: Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible

 

X