• La Generalitat de Catalunya ha fet l’entrega del reconeixement en un acte distingit per a les persones i organitzacions col·laboradores

El 28 d’octubre passat es va celebrar el Dia de la Protecció Civil a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, on FECAV va rebre una de les medalles d’Honor pel seu compromís amb la col·laboració en situacions d’emergència.

L’acte va ser presidit pel Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, on van assistir 400 persones entre personal tècnic de la Direcció General de Protecció Civil, Ajuntaments, voluntaris i representants, així com organitzacions col·laboradores en l’àmbit de la protecció civil.

La Jornada ha comptat amb una conferència sobre el comportament de la població en emergències i una taula de debat per abordar qüestions en relació amb els serveis de protecció civil locals i l’experiència en la gestió d’emergències. Tot seguit, es va seguir amb el lliurament de distincions: diplomes, felicitacions, mencions honorífiques i medalles de plata.

En aquest sentit, el president de FECAV, José Maria Chavarría, va acudir a l’acte en representació de la Federació, en què la Directora General de Protecció Civil, Marta Cassany, li va fer entrega de la Medalla d’Honor, per la seva col·laboració en la coordinació de resposta en situacions de risc i emergències, mitjançant la mobilització de vehicles per al transport col·lectiu de persones afectades.

La Direcció General de Protecció Civil i FECAV van signar el primer acord de col·laboració el 2004, amb l’objectiu de facilitar la localització ràpida i mobilització de recursos per a la cobertura de les necessitats extraordinàries de transport col·lectiu de persones en supòsits de catàstrofes. la seva excepcionalitat, els recursos habituals siguin insuficients.

A més, FECAV participa en els estudis que realitza la Direcció General de Protecció Civil per a la definició de rutes prioritàries per al transport de viatgers per carretera davant de situacions de risc que puguin afectar la xarxa viària; en la preparació dels protocols d’actuació de protecció civil per atendre la població davant d’aquestes situacions i en els simulacres dels plans de protecció civil.

El sistema de protecció civil de Catalunya està integrat per les administracions públiques, pel voluntariat i pels serveis d’autoprotecció de les activitats causants de situacions de risc o vulnerables. La Generalitat de Catalunya i els municipis són l’Administració competent en matèria de protecció civil a Catalunya, juntament amb diversos organismes comarcals, que disposen de servei especialitzat per donar assistència i suport.

Foto: Gencat

X