L’Associació Empresarial de Transports Públics per Carretera de la Província de Girona (ASETRANS) ha renovat el conveni amb FECAV en virtut del qual seguirà representant-la en aquest territori. Les dues federacions han manifestat la seva voluntat de mantenir i intensificar les seves relacions amb l’objectiu de millorar la defensa dels interessos dels seus associats i del sector del transport de viatgers en autocar i autobús a Catalunya i la seva projecció en els àmbits estatals, comunitaris i internacionals .

Segons l’acord, Àlex Gilabert, president de viatgers d’ASETRANS, serà el membre representant de la federació a la Junta Directiva de FECAV en substitució i representació de les empreses de Girona, d’acord amb el procediment fixat en els Estatuts. Això no impedeix que a la Junta Directiva hi pugui haver empreses de Girona que estiguin adscrites directament a FECAV i que hagin estat escollides segons el procediment establert. Àlex Gilabert també formarà part del Comitè Executiu per designació d’ASETRANS.

En temes relacionats amb el seu àmbit territorial, ASETRANS podrà actuar de forma independent però consensuat amb la FECAV. De la mateixa manera, FECAV podrà dur a terme accions de representació a la província de Girona sempre amb el consens d’ASETRANS i sense contraposar-se a la defensa de l’interès dels seus associats.

X