• El nou pla de formació FECAV 2022 té capacitat per adaptar-se de manera personalitzada oferint una proposta a mida segons les necessitats de l’empresa associada.

FECAV ha presentat el pla de formació 2022. El President de la Federació, José María Chavarría, ha remarcat que “aquest nou programa és una oportunitat per als nostres associats, ja que facilita la formació dels treballadors amb l’objectiu de reciclar i actualitzar tecnològicament segons les necessitats actuals i sense comportar costos addicionals per a les empreses”. A més, “el pla de formació FECAV també implica avantatges competitius, tenint en compte que les empreses amb personal adequadament format afavoreix l’optimització de costos i la millora en la prestació del servei”.

El pla de formació FECAV destaca per la seva flexibilitat, ja que cada curs pot adaptar-se a les necessitats de cada associat, tant pel que fa a la especialització com la modalitat i format. Fins i tot, s’incorpora la possibilitat d’impartir la formació a la seu de l’empresa acomodant els horaris.

Des de FECAV s’ha volgut anar més enllà mitjançant una proposta formativa assortida, flexible i innovadora. Tant és així que es disposa d’un simulador de conducció eficient, amb controls reals de vehicles pesats, on els alumnes poden recrear una situació de conducció realista.

Per al 2022 es presenta un ampli ventall de possibilitats amb docents experts per tal d’assolir exitosament coneixements i competències en àmbits varis com Administració i Finances, Màrqueting i Comunicació, Habilitats Personals i, especialment, es proposen itineraris formatius de transport de viatgers incloent formació específica en transport escolar, conducció de vehicles pesats (D), reglament europeu sobre drets de viatgers o gestió i funcionament de tacògrafs.

Finalment, es posa en relleu que el sector ha percebut un creixement en la demanda de conductors professionals que no s’equilibra amb l’oferta actual. Per tant, aquesta situació ha motivat l’execució del pla de formació FECAV 2022 amb l’ànim de generar talent i mantenir-ne la qualitat segons les necessitats del sector.

 

 

X