• La Federació ha dissenyat un vídeo en què s’explica detalladament el funcionament i els beneficis del servei de transport escolar en autobús

La Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) ha activat una campanya de comunicació per a la promoció del transport escolar, aprofitant l’inici del curs escolar 2023-24.

L’Associació durà a terme una sèrie d’accions, amb l’objectiu de transmetre els valors i les particularitats del servei de transport escolar. D’aquesta manera, FECAV farà difusió del material audiovisual durant aquesta setmana, a través dels seus canals de comunicació online i offline.

Aquest vídeo divulgatiu sobre el transport escolar adopta una mirada pedagògica per tal d’il·lustrar com s’articula el transport escolar, les característiques i els avantatges del servei, les facilitats que ofereix per als infants i les famílies, així com els actors implicats per fer possible la prestació del servei.

El president de FECAV, José María Chavarría, ha subratllat que “les empreses que operen transport escolar assumeixen una gran responsabilitat i no escatimen en esforços per garantir-ne el millor servei. Per això, des de la Federació hem volgut explicar de forma distesa i dinàmica la vàlua d’aquest servei de transport públic i, alhora, fer palesa la necessitat de definir mecanismes que el garanteixin per tal d’exercir el dret a la mobilitat, el qual també afavoreix el dret bàsic a l’escolarització dels menors arreu del territori.

Una altra de les motivacions de la Federació per elaborar aquest projecte ha estat la prioritat que cal atribuir al servei de transport escolar en termes de finançament públic, tenint en compte que les empreses operadores del transport escolar estan assumint, a dia d’avui, absolutament tots els sobre costos generats per l’encariment global dels recursos necessaris per desenvolupar-ne l’activitat.

En aquest sentit, un estudi realitzat per FECAV constata que durant el darrer any i mig l’increment del preu del combustible ha superat el 43%, un 12% més pel que fa a l’adquisició d’autocars i l’increment dels tipus d’interès, superior al 2%, per a l’adquisició de material mòbil. El càlcul d’aquest resultat hauria de comportar una actualització del 17% sobre els preus establerts en els contractes públics de serveis de transport escolar, fet que no s’està produint.

Segons dades oficials, actualment a Catalunya es fan 1517 rutes de transport escolar, fet que suposa el desplaçament de 42.378 alumnes.

 

X