S’han celebrat quatre reunions, que han tractat sobre mobilitat quotidiana, seguretat, ús de l’espai públic i aplicació de la tecnologia.

 

La Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) ha participat en les quatre sessions obertes a la ciutadania que l’Ajuntament de Barcelona ha organitzat sobre el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2019- 2024, que actualment s’està elaborant. Aquestes reunions han servit perquè ciutadans, col·lectius, entitats i empreses poguessin aportar la seva visió sobre com ha de ser el nou pla de mobilitat de la ciutat en relació amb diversos temes:

  • 20 de setembre: “La mobilitat en la vida quotidiana de la ciutat”
  • 26 de setembre: “Mobilitat segura per a tothom”
  • 3 d’octubre: “L’espai públic i la mobilitat”
  • 10 d’octubre: “La tecnologia al servei de la mobilitat”

En les reunions, FECAV ha defensat la contribució dels serveis d’autobusos regulars i discrecionals per fomentar una ciutat menys congestionada i menys contaminada, que són alguns dels objectius que persegueix el nou pla de mobilitat. També ha reclamat a l’Ajuntament que es tinguin en compte aspectes com la construcció de més carrils VAO d’accés a la ciutat, un sistema tarifari del transport públic més just, que es respectin més els carrils bus i una renovació de les estacions d’autobusos.

El procés participatiu per a l’elaboració del PMU 2019-2024 es pot seguir a través d’aquesta web, on també es poden publicar propostes.

X