• L’associació ha signat un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per promoure, impulsar i millorar la formació i qualificació professional del sector de transport de viatgers per carretera.

 La materialització d’aquest nou cicle d’FP s’ha fet a través d’un conveni signat per la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), pels Departaments d’Educació, d’Empresa i Treball, per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),  de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT).

D’aquesta manera, la coordinació entre els membres del conveni es centra en donar resposta a les necessitats del sector; disposar de professionals qualificats; augmentar les competències professionals d’aquest col·lectiu i, així, revertir la manca de professionals del sector de la conducció d’autobusos i camions.

A banda d’impulsar una oferta formativa que doni resposta a les necessitats de manca de professionals, la comesa de FECAV s’enfoca en proposar continguts tecnològics per a la programació didàctica, assessorar i orientar al professorat del Departament d’Educació i participar en els equips de treballar que s’organitzin des dels centres educatius.

Així, aquest cicle formatiu fomentarà la transferència de coneixement i tecnologia, millorarà les qualificacions professionals de les persones del sector, la inserció laboral, i difondrà l’FP relacionada amb el transport per carretera.

A través d’aquest acord, les persones que cursin el cicle podran obtenir el CAP al propi centre i es facilitarà, a través de la formació dual, que l’alumnat es pugui treure el carnet de conduir per aquest tipus de vehicles. En aquest sentit, la inscripció al cicle de grau mitjà anirà dirigida principalment a l’alumnat major de 18 anys i amb carnet de conduir tipus B, atès que per poder conduir autobusos cal disposar del carnet de conducció D i del Certificat d’Aptitud per a Conductors Professionals (CAP).

El proper curs escolar 2022-2023, cinc instituts públics de Catalunya, repartits per les quatre províncies (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), oferiran el cicle formatiu de grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera.

 

 

 

 

X