• La patronal ha convocat diverses reunions amb els organismes titulars de Transports i Mobilitat, posant en alerta els estralls de les empreses associades provocats pel constant increment del preu del combustible.

La Federació Catalana d’Autotransport de Viatgers ha programat diverses reunions de caràcter urgent amb les diferents administracions en l’àmbit de Transports i Mobilitat, davant la necessitat del sector per garantir l’operativa de les empreses associades.

En aquest sentit, s’han mantingut contactes amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, on es va exposar l’enorme preocupació dels operadors pel risc de comprometre la sostenibilitat i la viabilitat de la prestació de serveis públics de transport escolar en el context actual de pujades extraordinàries i imprevisibles del preu del combustible.

Una altra acció, d’altra banda, ha estat l’elaboració per part de CONFEBUS d’una proposta adreçada al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern de l’Estat per demanar la revisió dels preus en el marc de la contractació pública, tenint en compte que els serveis públics de transport de viatgers estan patint de la mateixa manera les calamitats de l’alça en els costos del combustible.

Així mateix, el passat dilluns dia 16 de maig va tenir lloc una reunió entre els equips directius de FECAV i la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya per abordar la problemàtica del sector causada per la crisi energètica i, així, mirar d’adoptar mesures que serveixin per pal·liar els efectes de l’augment incessant dels preus de les energies.

En aquest context, l’objectiu de FECAV es centra en trobar fórmules per tal que els seus associats puguin disposar d’una posició financera que els permeti desenvolupar la seva activitat professional sense comprometre la prestació de serveis sota criteris de sostenibilitat i seguretat. Per això, des de l’associació s’està treballant estretament amb els organismes que tenen competències per aprovar i implementar aquest tipus de mesures.

X