• El sector del transport de viatgers per carretera augura un increment modal, a llarg tret, del transport públic d’ús col·lectiu en detriment del transport individual.

En la darrera reunió entre el departament de viatgers del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) i la Comissió de directors generals de transport de l’Estat i de les Comunitats Autònomes es va concloure que el sector podria percebre una millora subtil i progressiva, més aviat a la llarga, sobre l’ús del transport públic respecte al transport particular.

En la trobada, convocada per la Direcció General de Transport Terrestre (DGTT), el departament de viatgers de la CNTC va transmetre la difícil situació en què es troba el sector degut a la crisi sanitària amb una evident incidència en el decreixement de la demanda i conseqüentment en la situació financera de la petita i mitjana empresa. També s’hi van abordar altres qüestions econòmiques sobre el transport, així com l’elaboració d’un pla d’acció i solucions per al 2022.

En aquest sentit, es va fer incís en l’execució de mesures concretes com, per exemple, la moratòria per la devolució dels crèdits ICO; ajudes de l’Administració per anivellar i amortir l’increment del preu del combustible, concessions de competències estatal i autonòmica, fons europeus més àgils i accessibles per a qualsevol empresa i, finalment, un  pla de transformació de flota i fiscalitat.

 

 

X