La Comissió Sectorial estarà formada per representants sindicals, a través de FESCM- UGT i FSC- CCOO, i empresarials, a través de FECAV, l’associació més representativa a Catalunya.

 

El 18 de setembre es va constituir la Comissió Sectorial de Serveis Públics de Transport de Viatgers per Carretera de Catalunya. Es tracta d’un espai d’anàlisi, coordinació, informació i consulta formada per membres dels sindicats més representatius a Catalunya en matèria de transport de viatgers per carretera, la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d’UGT i la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, i per les empreses operadores, a través de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), associació més representativa a Catalunya.

Aquesta Comissió Sectorial vetllarà per aconseguir unes correctes condiciones en les licitacions de serveis públics de transport de viatgers per carretera, quan es consideri que incompleixen la normativa en l’àmbit territorial, funcional i personal d’aplicació. També actuarà en cas que es considerin infringits els acords del conveni col·lectiu del sector pel que fa a retribucions i obligacions de subrogació. En aquest sentit, la Comissió elaborarà escrits i comunicacions que es remetran a les diferents Administracions per a que es tinguin en consideració i s’apliquin per a garantir un transport públic segur i de qualitat a Catalunya.

El president de FECAV, José María Chavarría, ha explicat  que “la Comissió Sectorial serà una eina molt útil per millorar la coordinació entre empreses i treballadors i defensar una justa aplicació dels costos i condicions legals a les licitacions davant l’Administració”. Chavarría també ha recordat la necessitat de “treballar amb uns contractes de més llarg termini per a millorar la cobertura i seguretat, tant de les empreses, com de l’administració”.

El representant de FESCM- UGT, Carlos González, ha indicat que “creiem fermament que aquesta Comissió serà un instrument important per a garantir que les licitacions públiques es facin amb criteris que tinguin com a objectius principals el respecte de les condicions laborals del treballadors del sector i la qualitat d’un servei tant important per la ciutadania com és el transport de viatgers”.

Pel que fa al representant de FSC- CCOO, Carlos Pellejero, ha apuntat que “aquesta Comissió ens hauria de permetre exercir un paper vigilant de l’acompliment d’unes condicions justes en totes les licitacions, tot garantint que la designació del prestatari de serveis públics no vingui determinada per criteris únicament econòmics, qüestió aquesta, que tal com ha quedat palès als darrers anys, perjudica directament a usuaris i treballadors.”

 

Foto: FECAV

X