El perfil més habitual de persona usuària de l’autobús públic és una dona, de mitjana edat, professionalment activa i que es desplaça per motius ocupacionals.

 

Els residents de l’àrea metropolitana de Barcelona fan un 10,7% dels desplaçaments en autobús públic. Tot i això, el metro és el mitjà de transport públic més utilitzat, amb un 11,5% dels trajectes, mentre que els altres modes ferroviaris (FGC, Rodalies i Tramvia) representen el 6,1% dels viatges. En total, el transport públic és el mitjà de transport escollit en un 29,2% dels viatges. D’altra banda, la manera de desplaçar-se més habitual és caminant, en un 39,8% dels desplaçaments, mentre que el vehicle privat és l’escollit en un 28,5% dels viatges. Pel que fa a la bicicleta, la seva quota és del 2,3% dels viatges. 

Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) del 2017. Segons aquesta estadística oficial de periodicitat anual, que analitza la mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona, el perfil més habitual de persona usuària de l’autobús públic és una dona, de mitjana edat, professionalment activa i que es desplaça per motius ocupacionals.

Pel que fa a la valoració mitjana sobre un màxim de 10 punts que els usuaris fan de cada mitjà de transport, el bus urbà dels municipis de l’AMB, sense considerar el de Barcelona, està valorat amb un 7,1 i el bus interurbà amb un 7,0. La valoració dels dos tipus d’autobús ha millorat en els darrers temps: tant els autobusos urbans com els interurbans aconsegueixen notes més d’un punt superiors a les de fa set anys. Tot i això, la manera de desplaçar-se més ben valorada és anar a peu, amb un 8,4 de nota, seguida d’anar en bicicleta, amb un 8,3.

L’enquesta també analitza els motius principals per escollir el transport públic. Les raons més habituals són la comoditat, la dificultat d’aparcar al lloc de destí, que és més barat que el cotxe, no disposar de cotxe i que és més ràpid que el cotxe. En relació amb el transport públic, destaca que el seu ús es duplica en la mobilitat ocupacional respecte a la mobilitat personal, cosa que també passa amb el transport privat. Per la seva banda, els desplaçaments a peu es redueixen a més de la meitat en la mobilitat ocupacional.

Segons el president de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), José María Chavarría, “cal seguir apostant pel transport públic perquè sigui l’element troncal de la mobilitat i l’opció preferent de la ciutadania, per davant del cotxe privat. Perquè sigui possible, l’administració ha d’oferir ajudes per a la compra d’autobusos més eficients i confortables, que garanteixin un servei a l’alçada de la societat del segle XXI, així com inversions en infraestructures pel transport en autobús”.

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner està promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM), l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En ella es descriu la mobilitat en dia feiner segons el motiu de desplaçament, el mode de transport, la distribució horària i durada mitjana dels desplaçaments, la distribució espacial dels desplaçaments i la mobilitat diferencial segons segments de població. També recull una dimensió més subjectiva per a conèixer les percepcions, les predisposicions i les valoracions dels ciutadans en relació a alguns dels elements que conflueixen en la mobilitat.

X