• La demanda dels autobusos interurbans de la DGTM augmenta un 8,2% a l’àrea de Barcelona i els autobusos metropolitans de l’AMB, un 6,5%, sent els dos modes que registren un increment percentual de viatgers més gran respecte el 2017.
  • La demanda dels autobusos interurbans de la DGTM també creix a les ATM de Lleida, Girona i Camp de Tarragona.

 

L’ATM de Barcelona ha superat per primera vegada en la història els 1.000 milions de viatgers en transport públic. Concretament, el 2018 es van realitzar 1.025 milions de viatges, que suposen un 4% més que l’any anterior. Destaca que tots els modes de transport públic, tant per carretera com ferroviaris, han experimentat un augment de la demanda.

Cal destacar que el mode que més ha crescut percentualment són els autobusos interurbans de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat, amb un augment del 8,2%. Els usuaris d’aquests autobusos han passat de 35,8 milions el 2017 a 38,7 milions el 2018. Aquest creixement s’explica en part gràcies a les millores i consolidació de la xarxa Exprés.cat que, en base al sistema concessionari existent, connecta corredors de gran demanda i es caracteritza per la seva elevada freqüència i velocitat comercial, ús de vehicles moderns i accessibles i informació en temps real, entre d’altres.

Cal destacar també el creixement del número de viatgers dels autobusos metropolitans de l’AMB de gestió indirecta, el segon mode que més creix percentualment. Aquests autobusos han vist incrementat el seu número d’usuaris en un 6,5%, passant de 90 milions de viatgers el 2017 a 95,8 milions l’any passat. En aquest cas, el creixement es deu, en part, a la posada en marxa des del març del 2018 de les primeres  línies d’altes prestacions AMB Exprés, amb serveis més directes, i AMB Metrobús, amb una alta freqüència de pas.

Pel que fa als autobusos urbans dels municipis membres de l’AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà), que inclou ciutats com Terrassa, Sabadell o Mataró, han registrat un augment de la demanda del 3,2%, passant dels 41,6 milions d’usuaris el 2017 als 42,9 milions l’any passat.  

 

La demanda dels autobusos interurbans de la DGTM també creix a les ATM de Lleida, Girona i Camp de Tarragona.

L’ATM de Lleida presenta un creixement important de la demanda dels autobusos interurbans. Amb resultats definitius, la demanda d’aquests autobusos s’ha situat en 1,9 milions de viatgers, el que suposa un increment del 4,3% respecte el 2017. En aquest mode destaca la implantació de diferents línies Exprés.cat en el darrer any, així com altres actuacions que permeten adaptar el transport públic a les necessitats dels ciutadans, com en el cas del consolidat transport a la demanda a la comarca de la Segarra.

Per altra banda, l’autobús urbà de Lleida ha transportat gairebé 6,5 milions de viatgers, que representa un 2,6% més que l’any anterior. Aquests resultats han arribat després de les inversions fetes en els darrers anys per l’operador del servei de transport públic de la capital del Segrià en l’adquisició de nous autobusos híbrids.

 

En l’àmbit de l’ATM de Girona, amb resultats provisionals del 2018, la demanda dels autobusos interurbans de la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM) ha estat d’1,6 milions de viatgers, el que suposa un increment del 5,6% respecte l’any anterior. En aquesta demarcació, s’han implantat noves línies Exprés.cat, que poden haver estimulat la demanda. Pel que fa als autobusos urbans de gestió indirecta, han assolit més de 2,7 milions de viatgers, que representa un 5,8% més que el 2017.

L’àmbit de Girona és un exemple de com, després d’un augment de l’oferta de transport públic, es produeix un efecte de creixement de la demanda. Concretament, l’any 2006 es va efectuar un increment dels serveis, tant d’autobusos interurbans com urbans. Això va produir una pujada de la demanda l’any 2007, que va créixer, en el cas dels autobusos interurbans de la DGTM gairebé en un 50% respecte l’any anterior. En el cas dels autobusos urbans de gestió indirecta, el creixement de la demanda el 2007 respecte 2006 va ser de gairebé un 16%.

L’any 2008 es va produir la integració tarifària a l’àmbit de l’ATM de Girona, que també va ser un estímul per a la demanda. Això, sumat al manteniment dels serveis, va permetre que, tot i la crisis econòmica, la demanda es mantingués durant aquell període. 

Pel que fa a l’ATM del Camp de Tarragona, amb resultats provisionals del 2018, s’han assolit 8,1 milions de viatgers en autobusos interurbans de la DGTM, que representen un 1,4% més que l’any 2017. Per tant, s’han transportat 131.000 viatgers més que l’any anterior. Cal destacar que el transport públic per carretera de la província s’ha anat configurant per a satisfer les necessitats reals dels seus usuaris, aspecte que es veu reflectit directament en els continus increments de demanda d’aquest mode de transport des del 2015.

Pel que fa als autobusos urbans integrats a l’ATM del Camp de Tarragona, que inclou els serveis urbans de les ciutats de Tarragona i Reus, han experimentat un increment de la demanda del 3,2% respecte el 2017. Concretament, aquests serveis han transportat uns 401.000 viatgers més que l’any anterior.

José María Chavarría, president de FECAV, la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers, ha indicat que “l’esforç de les administracions i dels operadors de transport públic per oferir un millor servei sempre es tradueix en un augment de la demanda per part dels usuaris, com s’ha demostrat amb el desplegament de les línies d’autobusos d’altes prestacions de la Generalitat i l’AMB”. Per això, ha animat a les administracions a “seguir apostant per l’autobús impulsant la renovació dels vehicles, la integració tarifària a tot el territori i la millora de les infraestructures, així com a crear un marc estable per a seguir garantint el dret a la mobilitat de la ciutadania de Catalunya”.  

X