• L’itinerari del bus exprés e19 s’estén fins a Vallromanes i Vilanova del Vallès.

La línia de bus exprés.cat e19 Alella-Barcelona ofereix, des del dia 22 de maig, 33 expedicions per sentit en dies feiners. Les noves sortides des d’Alella seran a les 6:45 h, 8:00 h, 19:40 h i 21 30 h; i les noves sortides des de Barcelona seran a les 7:30 h, 8:45 h 20:55 h, 22:05 h.

El servei, d’altra banda, amplia el recorregut arribant a Vallromanes i a Vilanova del Vallès en un total 12 expedicions per sentit en dies feiners, quan fins ara ho feia en 10 expedicions per sentit.

D’aquesta manera, l’autobús que surt de Barcelona a les 8:45 h i a les 18:00 h també arribarà a Vallromanes i Vilanova del Vallès. En sentit contrari, l’autobús també tindrà sortida de Vilanova del Vallès a les 19:00 h i a les 22:05 h, dues expedicions que fins ara s’iniciaven a Alella.

L’empresa operadora Sagalés, conjuntament amb  el Departament de Territori, han incorporat aquestes millores arran de l’increment detectat al corredor. La línia e19 va transportar un total de 246.385 usuaris l’any 2022, un 46,3% més que l’any 2021 i un 17% més que l’any 2019, abans de la pandèmia.

Els exprés.cat són autobusos interurbans d’altes prestacions, moderns i accessibles, amb velocitat comercial alta i menys parades. Són línies que donen servei als corredors amb més demanda, amb una mitjana de 30 viatgers per expedició. Actualment hi ha 42 línies exprés.cat en funcionament.

Foto: Gencat

X