• La mesura inclou un descompte escalat per trimestres i ajudes directes per a qui no es pot beneficiar d’aquesta devolució.

En la darrera sessió del Consell de Ministres s’ha aprovat ampliar el termini de bonificació als combustibles per al sector del transport professional per carretera. Es tracta d’una resposta per part del Govern de l’Estat a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna i altres situacions de vulnerabilitat.

La mesura s’articula en dues fases: la primera contempla la pròrroga del descompte de 10 cèntims per litre de combustible consumit fins al 30 de setembre del 2023, i la segona una bonificació de 5 cèntims d’euros entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre del 2023.

Per a les flotes alimentades amb gas es preveu una compensació de 13 cèntims fins al setembre i de 7 cèntims d’euros durant l’últim trimestre de l’any, ateses les circumstàncies especials a què s’enfronta el preu del gas en aquesta etapa.

L’objectiu de les ajudes, promogudes pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), és mitigar l’impacte de l’increment del preu dels carburants provocat per la invasió russa a Ucraïna i contribuir a garantir la sostenibilitat econòmica del transport professional de passatgers i mercaderies, un sector fonamental per a l’economia, que es veu especialment impactat per la dependència d’aquestes fonts d’energia. Cal no oblidar que el preu del gasoil ha assolit màxim històrics arran del conflicte.

Càlcul i abonament de les bonificacions

El Reial Decret-llei recull dos mecanismes per calcular i abonar els ajuts de 10 i 5 cèntims d’euros per litre als transportistes en funció de si tenen o no dret a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs.

En el cas de les empreses que es beneficien de la devolució del gasoil professional, l’ajuda s’abonarà en finalitzar cada mes d’aplicació de la mesura, juntament amb la devolució parcial de l’impost d’hidrocarburs, i es calcularà en funció dels litres consumits i pagats amb les targetes de gasoil professional.

D’altra banda, s’estableix un sistema d’ajudes directes per a les empreses i els treballadors autònoms que no es beneficien de la devolució del gasoil professional. Els beneficiaris hauran de sol·licitar l’ajut a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària entre el 18 de setembre i el 31 d’octubre de 2023, que, una vegada aprovada, s’abonarà en un únic pagament.

La bonificació es calcula estimant el consum, per tipus de vehicle, en un període de sis mesos: de l’1 de juliol del 2023 al 31 de desembre del 2023. Així, tenint en compte les diferents quanties fixades per a cada trimestre, els ajuts per vehicle per a tot el període són les següents:

  • Autobús. VDE i tipus de carburant GLP, GNC o GNL. 1.025€.
  • Autobús. VDE i tipus de combustible gasoil i domiciliat a les Canàries, Ceuta o Melilla: 750€.
  • Autobús urbà d’acord amb la classificació per criteris d’utilització del Reglament General de Vehicles i tipus de combustible GLP, GNC o GNL.: 1.025€.
  • Autobús urbà d’acord amb la classificació per criteris d’utilització del Reglament General de Vehicles, tipus de combustible gasoil i domiciliat a les Canàries, Ceuta o Melilla: 750€.

Podeu ampliar aquesta informació mitjançant aquest enllaç.

X