• La Generalitat ha presentat un conveni, signat també per FECAV, amb l’objectiu de millorar la formació i qualificació professional del sector del transport per carretera.

Els Departaments d’Educació i de Territori han presentat un conveni per millorar la formació i qualificació professional del sector del transport per carretera. Aquest acord ha permès la instal·lació d’un simulador de conducció de vehicles de carretera en cinc centres d’arreu de Catalunya que ofereixen el cicle formatiu de grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera. La presentació s’ha fet a l’Institut Pere Martell de Tarragona, com a centre d’excel·lència del sector del Transport, on s’ha instal·lat el primer simulador.

L’acord l’han signat els departaments d’Educació, de Territori i d’Empresa i Treball, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) i la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT). Aquesta col·laboració preveu implementar i impulsar una oferta formativa que doni resposta a les necessitats del sector, aportar personal expert per a la millora de la formació i la qualificació professional, i facilitar la formació del professorat.

Pel que fa als simuladors, proveïts pel Departament de Territori amb la col·laboració de FECAV i CETCAT, permetran a l’alumnat d’aquest grau mitjà reforçar les habilitats de conducció per mitjà de diferents itineraris virtuals, practicant maniobres de conducció com ara aparcament, càrrega i descàrrega o girs en autobusos i altres vehicles pesants. L’aparell permet realitzar un ampli nombre de pràctiques preprogramades, així com crear nous exercicis amb recorreguts propis, dissenyats pel professorat.

El grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera s’imparteix als instituts Pere Martell de Tarragona, La Caparrella de Lleida, Institut de Vic, La Mercè de Barcelona i Montilivi de Girona. Aquesta FP s’ha implantat en el curs 2022-2023 a excepció de l’Institut de Vic, que ja l’oferia des del curs 2017-2018. Actualment, l’estan estudiant més de 50 alumnes a tot el territori.

El grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera ofereix un pla de fins a 2.320 hores distribuïdes en dos cursos, en modalitat dual i garanteix el nivell de coneixements professionals per a la conducció de vehicles de transport per carretera i l’obtenció del certificat d’aptitud professional de viatgers i mercaderies (CAP). En el segon curs, l’alumnat que ha obtingut el CAP i els permisos de conducció C o D pot realitzar una formació dual efectiva d’entre 900 i 1.000 hores a les empreses del sector del transport de viatgers i de mercaderies per carretera.

Foto: Autoritats del Departament d’Educació i de Territori i professorat de l’institut Pere Martell provant el simulador 

X