FECAV participa en la Jornada Catalana de la Movilidad

FECAV participa en la Jornada Catalana de la Movilidad

El Vicepresidente, Ramon Sagalés, ha intervenido en una mesa redonda sobre la gratuidad del transporte público. L’Associació de municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha fet una nova edició de la Jornada Catalana de la Mobilitat, avui dijous, 23...
X