Seleccionar página
  • La mesura, en vigor des del 15 de març, implica restriccions a la mobilitat de les persones.

El passat dissabte 14 de març el Govern espanyol va decretar l’estat d’alarma per tal de gestionar la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

En matèria de mobilitat, el decret limita la llibertat de circulació de les persones durant els quinze dies que, a no ser que es prorrogui, durarà la situació. En aquest sentit, només es permet sortir al carrer per:

  • Compra d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Assistència a centres sanitaris.
  • Desplaçament al lloc de treball.
  • Retorn a el lloc de residència habitual.
  • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  • Per causa de força major o situació de necessitat.

A més s’estableix que tots els desplaçaments s’hauran de fer individualment, excepte quan s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Pel que fa, al transport interior, s’estableix que en els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeris i marítims que no estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic (OSP), és a dir serveis discrecionals, els operadors de transport reduiran l’oferta total d’operacions en almenys un 50%.

Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeris i marítims de competència estatal que estan sotmesos a contracte públic o OSP també reduiran la seva oferta total d’operacions en almenys un 50%, excepte els de Rodalies ferroviàries, que mantindran la seva oferta de serveis.

Quant als serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítims de competència autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o OSP, o siguin de titularitat pública, la fixació dels percentatges de reducció dels serveis la faran les autoritats autonòmiques i locals.

A més, s’estableix l’obligatorietat que els vehicles de transport es netegin cada dia d’acord amb les recomanacions sanitàries. També s’estableix que cal incloure en els sistemes de venda de bitllets per internet un missatge en un lloc prou visible en el qual es desaconselli viatjar excepte per raons inajornables.

Així mateix, queden suspesos els terminis processals i administratius durant la vigència del Reial decret.

 

Foto: El president de Govern, Pedro Sánchez, durant la roda de premsa posterior a Consell de Ministres extraordinari en què es decreta l’Estat d’alarma per fer front a l’expansió de l’Coronavirus COVID 19. Font: La Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

X