Select Page

Actualment hi ha una mancança de treballadors del 19% en el sector del transport en autocar i autobús. 

La International Road Transport Union (IRU) ha publicat un informe on alerta de la mancança de conductors professionals a Europa. Segons l’estudi, actualment hi ha una mancança del 19% en el sector del transport en autocar i autobús, mentre que per al sector de les mercaderies arriba al 21%. Això significa que, aproximadament, per cada cinc ofertes que es publiquen una queda vacant. A més, es preveu que el dèficit en els dos sectors augmenti en els propers anys.

L’informe es basa, entre altres fonts d’informació, en enquestes a membres de l’IRU i organitzacions associades entre octubre de 2018 i gener de 2019. Entre els motius principals d’aquesta falta de professionals, els conductors que han participat en l’enquesta han assenyalat:

  • Imatge deficient de la professió.
  • Dificultat per atreure professionals dones. De fet, segons dades del Fòrum Internacional del Transport, les conductores només representen un 2% del total a Europa. Segons un 80% dels enquestats, un dels motius podria ser les condicions laborals difícils. Això inclou la percepció d’inseguretat de la feina i la falta d’equipaments en algunes de les zones de parada i descans.
  • Dificultat per atreure conductors joves. En aquest sentit, els enquestats indiquen com a possible solució reduir el cost econòmic per obtenir el permís de conducció o promocionar l’ofici a les xarxes socials.
  • Les condicions de feina i el fet de passar temporades fora de casa podrien ser motius dissuasius de potencials conductors.
  • Envelliment del personal. L’edat mitjana dels conductors d’autocars i autobusos és de 50 anys a Europa.

Per donar resposta a aquest problema l’IRU ja està prenent mesures. Per exemple, té previst posar en marxa la Xarxa de Dones en el Transport, per tal d’augmentar el número de conductores. També promourà incentius com la creació d’uns premis específics per a conductores i per a les empreses que impulsin la seva contractació, inclusió i retenció.

Així mateix, l’IRU té previst treballar en coordinació amb governs nacionals, autoritats locals, entitats i la indústria per trobar solucions. En aquest sentit, vol impulsar millores en les condicions de treball així com en les infraestructures i equipaments que utilitzen els conductors. També pretén arribar a acords amb institucions educatives per desenvolupar materials per difondre les oportunitats del sector entre els joves.

X