Select Page
  • Catalunya tanca el 2019 amb 19,3 milions de turistes estrangers i una despesa de més de 21.360 milions d’euros, un 4,3% més respecte l’any anterior.

 

La despesa dels turistes estrangers que visiten Catalunya se situa, per primera vegada, per damunt dels 21.000 milions d’euros, un 4,3% més respecte el 2018. Si posem aquesta dada en relació amb el PIB de Catalunya del 2018 (a falta de dades definitives del 2019), aquesta quantitat suposa un 11,3% del total.

D’altra banda, la despesa mitjana diària per persona ha augmentat un 5,3% respecte el 2018 i arriba als 195 euros, amb un increment del 20% en els últims 3 anys.  

Pel que fa als mercats, destaca l’increment de la despesa dels turistes procedents dels Estats Units, que per primera vegada es situa com el país amb una major despesa a Catalunya amb més de 2.500 milions d’euros (8% més respecte el 2018). Els quatre principals mercats emissors de Catalunya (França, Regne Unit, Estats Units i Alemanya) han registrat tots ells increments de la despesa.

Per altra banda, l’arribada de turistes estrangers ha batut un nou rècord anual, amb 19,3 milions de turistes, uns 150.000 turistes més que l’any 2018 (0,8%). Pel que fa a les arribades dels principals mercats emissors, destaquen els augments percentuals dels turistes procedents de Suïssa (25,4%), Irlanda (18,9%), Rússia (10,1%) i els Estats Units (10%). 

Catalunya aposta per un model turístic més sostenible i competitiu. En aquest sentit, treballa per posicionar-se com una de les millors destinacions turístiques del món amb una estratègia centrada en la diversificació, la desconcentració, i l’increment de la despesa dels turistes més que no pas el número de visitants. 

 

Despesa total dels turistes estrangers a Catalunya per països d’origen

 

 

Font: Departament d’Empresa i Coneixement a partir de les dades de gener-novembre de 2019 de l’enquesta Egatur de l’INE. Les dades del mes de desembre s’han estimat a partir del comportament d’aquest mes en el període 2014-2018.

X