Select Page
FECAV – Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers, constituïda el 1977, ja amb 40 anys, ha vingut desenvolupant des d’aleshores la seva activitat en defensa els seus associats, empreses de transport de viatgers per carretera. Actualment és la patronal  més representativa del sector a tot Catalunya i representa el transport regular urbà i interurbà, així com discrecional (consolidat o no consolidat).
COM ENS ORGANITZEM
La Federació s’ha adaptat a les diferents realitats que s’han anat produint al llarg de tots aquests anys, organitzant-nos internament per a facilitar la comunicació entre les diverses empreses operadores i les diferents Administracions del nostre àmbit. No estalviem esforços per a personar-nos i contactar amb totes les persones, Institucions, Empreses i Fòrums que puguin ser d’interès i beneficiosos per a les nostres empreses.
ÒRGANS DE GOVERN
Els òrgans de govern de la Federació estan establerts, des de la seva constitució, d’acord amb els seus estatuts:
ASSEMBLEA GENERAL: Constituïda per la totalitat d’empreses afiliades a FECAV, així com Associacions i Federacions integrades i és l’òrgan suprem de govern i representació de la Federació.
JUNTA DIRECTIVA (Atribucions i regulació establerts pels estatuts)
COMITÈ EXECUTIU (Atribucions i regulació establerts pels estatuts)
Tant la Junta Directiva, com el Comitè Executiu, estan constituïts per:
  • President
  • Secretari General
  • Tresorer
  • Vicepresidents
  • Vocals
BUSMET
La secció BusMet, està formada per empreses associades a FECAV que comparteixen el fet d’operar en l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.
BUSMET CATALUNYA
La secció BusMet Catalunya, atén els aspectes relacionats amb els diferents àmbits tarifaris integrats de tot Catalunya, així com altres directament relacionats (per exemple: sistemes tecnològics, etc.).

ASSOCIACIONS TERRITORIALS

D’altra banda, dins de FECAV, s’aglutinen Associacions Territorials i seccions, que atenen diferents àmbits i aspectes concrets del sector.
ON SOM
Federació Empresarial Catalana
d'Autotransport de Viatgers

Pau Claris, 117 pral.
08009 BARCELONA
Tel.: 934 875 286
Fax: 934 877 651

FECAV

Carrer de Pau Claris, 117,
08009 Barcelona, España
X