Select Page

INFORMACIÓ

ASSESORAMENT

GESTIONS INDIVIDUALITZADES

ALTRA INFORMACIÓ

INFORMACIÓ A L’ASSOCIAT

FECAV en el seu dia a dia, informa a les empreses de totes aquelles qüestions legals del seu àmbit i necessàries per al normal desenvolupament (laboral, fiscal, informació en matèria de transport, etc.) mitjançant:

Circulars Informatives:

  • Temes de major rellevància

Notes, Comunicacions i Graelles:

Aquestes informacions complementen a les Circulars amb assumptes d’interès, rebudes de diferents d’Entitats, entre les que destaquen:

 

  • Informació amb contínua actualització de noticies del sector – CONFEBUS.
  • Informació de caràcter internacional remesa per ASTIC.
  • Informació  més  general  d’empresa  remesa  per FOMENT DEL TREBALL NACIONAL i FEPIME.
  • Guàrdia Urbana de Barcelona: Informació sobre afectacions de trànsit i a la via pública.
  • CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya): Informació de les condicions climatològiques i l’activació dels plans d’actuació.
  • Informació ZonaBus – Barcelona de Serveis Municipals (B:SM).
  • Pacte per la Mobilitat – Ajuntament de Barcelona.

 

Servei d’atenció:

  • Telefònica.
  • Correu Electrònic.
La relació amb les nostres empreses ha estat sempre fluida i constant. Entenem que, és imprescindible per als nostres associats, estar informats per tal de realitzar l’activitat amb garanties. Aquesta actuació queda àmpliament ratificada amb la quantitat de circulars i comunicacions que FECAV els remet cada any, posant-los en coneixement de totes les disposicions, qüestions, novetats, procediments, etc. que d’una o altra forma els afecten.
X