Select Page

INFORMACIÓ

ASSESORAMENT

GESTIONS INDIVIDUALITZADES

ALTRA INFORMACIÓ

GESTIONS INDIVIDUALITZADES

En aquest grup de gestions individualitzades es podria detallar els serveis que FECAV ofereix en exclusivitat als seus afiliats, inclosos en la quota d’afiliació:
Orientació i preparació d’esborranys d’escrits, instàncies, etc.
Tramitacions davant dels diferents serveis territorials de transports.
 • Visat.
 • Sol·licituds autoritzacions serveis reiterats (treballadors – escolars).
 • Certificats de matriculació o canvi de titular.
 • Ampliació flota.
 • Targetes tacògraf digital.
 • Targetes CAP.
 • Certificats conductors tercers països no Unió Europea.
 • Inscripció Proves de Capacitació.
 • Altres: Complementació expedients, tràmit recursos, etc.
Certificats de Paralització.
Esborranys Plecs de Descàrrec i Recursos Administratius.
Venda de Llibres de Ruta.
Compulsa de documentació (DGTM – Ministerio de Fomento).
Tramitacions davant el Ministerio de Fomento:
 • Llicència Comunitària i Còpies.
 • Quaderns de Fulls de Ruta – CEE.
 • Quaderns de Fulls de Ruta – Interbus.
Tramitacions davant del Servei Territorial de Transports de Barcelona (presencial):
 • Llibres Ruta – Diligència i anul·lació en el cas de finalització o venda vehicle.
 • Llibres Reclamacions – Expedició i anul·lació en cas de finalització o venda vehicle.
Gestions davant la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona:
 • Matriculació de vehicles.
 • Canvis de titularitat o transferència.
 • Baixes.
 • Duplicats de documentació.
X