Select Page

Quants dies seguits pot estar de viatge un sol conductor a l’estranger?

 

El màxim que pot conduir un conductor és 12 dies ininterromputs en serveis discrecional internacionals, i ha de complir les següents premisses:

– Partir d’un descans setmanal regular previ.

– Que el servei inclogui 24 hores consecutives com a mínim en un Estat membre o en un tercer país al qual s’apliqui el present Reglament diferent d’aquell en què s’ha iniciat el servei.

– Després de l’aplicació de l’excepció, el conductor es prengui:

  • dos períodes de descans setmanal regular, o
  • un període de descans setmanal regular i un període de descans setmanal reduït d’almenys 24 hores; no obstant això, la reducció es compensarà amb un període equivalent de descans ininterromput abans de finalitzar la tercera setmana següent a la setmana del període d’excepció.

A més, s’exigeix ​​que:

a) el vehicle estigui equipat amb aparells de control de conformitat amb els requisits de l’annex I B del Reglament (CEE) Nº 3821/85 (tacògraf digital), i

b) de tenir lloc la conducció durant el període comprès entre les 22:00 i les 6:00 hores, que el vehicle compti amb diversos conductors o es redueixi a tres hores el període de conducció a què fa referència l’article 7 del Reglament europeu 1073/2009.

X