Select Page

El proper dia 6 de maig es iniciara el tall de circulació i vorera costat muntanya del carrer Casp, entre el Pg. de Gràcia i el carrer Pau Claris. Poden consultar tota la informació en el següent enllaç:

Tall circulació carrer Casp entre el Pg. de Gràcia i Pau Claris

X