Select Page

  TRANSPORT DISCRECIONAL DE VIATGERS A CATALUNYA

La Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya actualitza i publica   l’Observatori de Costos del Transport Discrecional de Viatgers a Catalunya, mitjançant el Butlletí de Transports. Aquest Observatori correspon als costos per al transport discrecional. Pretén ser una eina útil per informar al sector sobre l’evolució dels costos d’explotació.

 

Cal destacar que realitza la diferenciació de dos escenaris, serveis consolidats i no consolidats, derivats de dues situacions diferenciades a tenir en compte a l’hora de calcular els costos dels serveis. Al final de l’estudi es troba una guia d’utilització que pot servir d’exemple per al càlcul dels  costos propis.

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2019 (Nº 81) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2018 (Nº 80) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2017 (Nº 79) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2016 (Nº 76) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2015 (Nº 73) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2014 (Nº 72) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2013 (Nº 69) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2012 (Nº 66) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2011 (Nº 63) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2010 (Nº 60) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2009 (Nº 56) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2008 (Nº 51) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2007 (Nº 50) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2006 (Nº 42) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2005 (Nº 38) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2004 (Nº 33) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2003 (Nº 28) Descargar

Observatorio de costos del transporte discrecional de viajeros en Cataluña. Año 2002 (Nº 23) Descargar

X