Select Page

CONFEBUS ha publicat la “Guia de viatges per Europa 2019”, dirigida a les empreses de transport en autobús.

CONFEBUS ha publicat la “Guia de viatges per Europa 2019, dirigida a totes les empreses de transport en autobús que ofereixen viatges internacionals. El document recull les principals regulacions de tots els països de la Unió Europea, Noruega i Suïssa sobre les restriccions al trànsit, l’IVA, els límits de velocitat o els peatges, així com les normes de desplaçament de conductors, els festius nacionals i les ciutats amb zones de baixes emissions.

Aquesta guia cobra un especial sentit en un moment en què moltes de les grans ciutats europees estan implementat mesures de caràcter mediambiental, fiscal, normatiu o circulatori que afecten, i de vegades dificulten i penalitzen, l’operació de serveis internacionals de transport amb autobús. No obstant això, no existeixen marcs reguladors homogenis que coordinin la introducció d’aquest tipus de mesures, de manera que varien entre països, regions i ciutats.

Alguns països europeus, per exemple, exigeixen que es tributi el percentatge d’IVA corresponent a la realització de serveis internacionals pels seus territoris. De la mateixa manera, els límits de velocitat estipulats per a autobusos i autocars depenen de cada país. A més, alguns estats com Alemanya, Àustria, França i Itàlia imposen càrregues administratives pel desplaçament de conductors professionals.

Aquest document posa a disposició de les empreses de transport en autobús la informació necessària per preveure i superar de manera satisfactòria els possibles obstacles que se’ls poden presentar en els seus trajectes internacionals. Igualment, FECAV recomana verificar que la informació que es facilita segueix vigent en el moment d’emprendre el viatge, ja que en alguns casos la normativa canvia amb relativa rapidesa.

X