Select Page
  • La demanda dels autobusos de gestió indirecta de l’AMB augmenta un 7,3% a l’àrea de Barcelona i els interurbans de la DGTM, un 6,7%. Un any més, són els dos modes de transport públic que registren un increment percentual de viatgers més gran.

 

  • La demanda dels autobusos urbans, sense considerar l’àmbit de l’AMB, creix un 4,3% respecte al 2018.

 

El transport públic de l’àrea de Barcelona ha aconseguit al 2019 un nou rècord de demanda amb 1.056 milions de viatgers, que representen un 3,1% més que l’any anterior. A més, destaca que tots els operadors de transport públic han experimentat un creixement de la demanda respecte el 2018, segons dades publicades per l’ATM de Barcelona.

Concretament, el mode que ha obtingut un major creixement percentual ha estat l’autobús metropolità de gestió indirecta, amb un augment del 7,3%. Cal remarcar que els usuaris d’aquests autobusos han superat per primera vegada la barrera dels 100 milions. Per ser exactes, s’ha passat de 95,8 milions de viatgers el 2018 als 102,8 milions el 2019.

Aquest creixement es deu, en part, a la consolidació de línies d’altes prestacions AMB Exprés, amb serveis més directes, i AMB Metrobús, amb una alta freqüència de pas, que es van començar a posar en marxa el març del 2018. Durant el 2019 s’ha desplegat la segona fase d’aquesta xarxa de bus metropolità d’altes prestacions. A més, durant l’any passat també es va produir una destacada renovació de la flota, fet que també podria haver afavorit l’increment de la demanda. Concretament, durant el primer trimestre del 2019, els operadors van incorporar 128 autobusos nous.

El segon mode de transport públic que més ha crescut percentualment són els autobusos interurbans de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat, amb un augment de la demanda del 6,7%. Els usuaris d’aquests autobusos han passat de 38,8 milions el 2018 a 41,4 milions el 2019.

El creixement de la demanda s’explica en part per les millores en el servei. Així, en les línies on s’ha detectat una major intensitat de viatgers s’ha procurat augmentar l’oferta. També s’han creat noves rutes més adaptades a les necessitats dels usuaris, millorant les connexions amb les principals ciutats, hospitals comarcals o amb les universitats. En algunes línies de la xarxa exprés.cat s’ha arribat a incrementar les expedicions en més d’un 30%.

Un altre aspecte que hauria impulsat l’augment de la demanda és la creació al 2019 de la tarifa metropolitana, que permet l’ús de títols integrats d’1 zona per als desplaçaments en transport públic entre els 36 municipis (18 de la primera corona i 18 de la segona corona) que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Pel que fa als autobusos urbans fora de l’àmbit de l’AMB, que inclou ciutats com Terrassa, Sabadell o Mataró, han registrat un augment de la demanda del 4,3%, passant dels 42,9 milions d’usuaris el 2018 als 44,7 milions l’any passat.  

José María Chavarría, president de FECAV, la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers, ha indicat que “el transport públic en autobús és el millor aliat en la lluita contra el canvi climàtic i cal seguir apostant per a impulsar-ne l’ús”. En aquest sentit ha demanat a l’administració “ajudes per a la renovació de flotes amb vehicles més sostenibles, carrils bus reservats en els accessos a les grans ciutats, estacions d’autobusos a Barcelona, millora de la intermodalitat a les mateixes i la integració tarifària de tot el territori”. 

 

Gràfic: Elaboració pròpia i ATM Barcelona

X