Select Page

Benvolgut/uda,

Des de l’inici de la pandèmia FECAV no ha deixat de treballar per defensar el sector del transport de viatgers en autobús, un dels més afectats per les mesures de confinament i les restriccions de mobilitat decretades el passat 14 de març, uns fets que estan portant a moltes empreses a una situació mai abans viscuda.

A mitjans d’abril vam enviar una enquesta a les nostres empreses associades per conèixer com els estava afectant la pandèmia. Som un sector format majoritàriament per petites i micro empreses, que van ser el 87% de les que van contestar l’enquesta. Els empresaris ens van traslladar que a un 84,8% els havia baixat el volum de feina entre un 80 i un 100%. A més un 54,3% havien hagut d’aplicar un ERTO i un 17,4% havien tancar l’empresa temporalment.

A partir de la informació que ens va proporcionar l’enquesta, FECAV va articular una sèrie de reclamacions a l’administració. Altres demandes, en canvi, es van dirigir incús abans de tenir els resultats de l’enquesta:

1.Diverses reclamacions: el 13 de març es va enviar una carta al director general de Transports i Mobilitat, Sr. David Saldoni, en què es feien diverses reclamacions:

  • Pagament urgent de la quarta bestreta del contracte programa del 2019.
  • Tramitar per avançat el pagament de la primera bestreta del contracte programa de 2020.
  • Dotació pressupostària que cobreixi el dèficit global dels serveis.
  • Mesures de finançament, sense interessos, i a llarg termini, per a pal·liar l’actual situació de falta de liquiditat que està generant aquesta crisi.

 

2. Pagament dels contractes de transport escolar: el 19 de març es va fer arribar una carta al President de la Generalitat, Sr. Quim Torra, en què es demanava que es paguessin tots els costos fixes dels contractes de transport escolar suspesos. Així mateix, es sol·licitava que es modifiqués la llei per tal de permetre a les empreses fer expedients de regulació temporal d’ocupació. En aquests casos, lògicament, l’administració no hauria de pagar els costos de personal d’aquests contractes.

 

3. ERTO dels treballadors de transport regular: el 30 de març es va enviar una carta al director general de Transports i Mobilitat, Sr. David Saldoni, en què es traslladava el posicionament de FECAV respecte els ERTO que afecten els treballadors de serveis de transport regular. Es considera que aquests sí que es podrien acollir dins l’ERTO.

 

4. Pagaments pendents Generalitat: el 3 d’abril es va enviar una carta al President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Quim Torra, i al Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda, Sr. Pere Aragonès, en que es demanava l’abonament dels pagaments pendents dels contractes programa de transport regular interurbà de viatgers per carretera dependents de la Generalitat.

 

5. Pròrroga dels contractes de transport escolar: el 23 d’abril es va enviar una carta al director general d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament, Sr. Juan José Falcó. En la mateixa es demanava una pròrroga dels contractes dels contractes de transport escolar tal com permet la llei en cas d’esdeveniments imprevisibles, com ha estat la pandèmia. Concretament, es requeria un allargament dels contractes de 9 mesos, coincidents amb les necessitats dels contractes de transport escolar.  

Finalment, es sol·licitava una reunió en relació al funcionament del transport escolar un cop es reobrin els centres escolars, per a exposar-li possibles propostes i consideracions al respecte.

 

6. Carrils bus als accessos i sortides de Barcelona: el 3 de maig es va enviar una carta al Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet, i a l’Alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau. A al carta es demanava, en primer lloc, la implantació del carril bus a la B-23, tant en sentit d’entrada com de sortida a la ciutat de Barcelona per l’Avinguda Diagonal. En segon lloc, per a mantenir el distanciament de seguretat, es sol·licitava efectuar parades dobles a l’Avinguda Diagonal, en sentit sortida de Barcelona. Per últim, es demanava establir un doble carril bus de sortida de Barcelona per l’Avinguda Diagonal, per a prioritzar el transport públic.

La carta anava acompanyada de dos informes tècnics justificatius de les propostes.  

 

FECAV seguirà actuant davant l’administració per defensar els interessos del sector. Mentrestant, cal preparar-nos per la reactivació econòmica, que estic segur que arribarà mica en mica.

Atentament,

 

José María Chavarría

President de FECAV

X