Select Page
  • Augmenten les expedicions i instauren el servei a la demanda a les tardes.

 

Des del passat 26 de febrer el servei d’autobús urbà de Cervelló (Baix Llobregat) compta amb més serveis. Concretament, al matí farà una sortida més per línia i, per tant, augmentarà la freqüència. El servei funcionarà amb un nou microbús més accessible, més sostenible i equipat amb pantalles d’informació per a l’usuari.

A més, a la tarda, que fins ara no estava operatiu, el bus funciona com a servei a demanda. El mateix es pot utilitzar en dues línies, que només funcionen si se sol·liciten prèviament: la CB1 i la CB2. Hi ha unes parades fixes, però el recorregut depèn de les sol·licituds dels usuaris.

Per demanar el servei, cal utilitzar l’aplicació mòbil AMB Bus a demanda Cervelló. El sistema permet reservar la línia, el dia, la ruta, el nombre d’usuaris que faran el viatge i si es necessita cadira de rodes. Es pot modificar o cancel·lar la reserva fins una hora abans del servei. En cas de no poder utilitzar l’aplicació mòbil, també es pot reservar per telèfon.

Tarifació integrada

El servei de bus urbà de Cervelló passa de ser un servei social d’ajuda a la mobilitat a ser un servei de transport públic. Això suposa que es converteix en un servei de pagament, com qualsevol altre transport públic metropolità. Entre d’altres, es podran utilitzar els títols de tarifació integrada de l’ATM.

Park & ride a Can Guitart i Granja Garcia

D’altra banda, la xarxa d’aparcaments d’intercanvi P+R de l’AMB s’amplia i arriba també al municipi de Cervelló. Concretament, s’han posat en marxa dues noves zones d’aparcament d’intercanvi, vinculades a l’ús de vehicles compartits i del transport públic i gratuïtes per als seus usuaris.

Estan ubicats a les entrades de les urbanitzacions de Cant Guitart i Granja Garcia. Disposen de 25 i 12 places, respectivament, i permeten l’intercanvi modal amb les diverses línies d’autobús interurbà i exprés que circulen pel municipi. Aquestes connexions permeten un enllaç ràpid i directe amb el centre de Barcelona.

Per fer servir aquests dos estacionaments, els usuaris s’hauran de registrar al servei a través de l’app d’aparcaments d’intercanvi metropolitans P+R, i hi podran aparcar gratuïtament el seu vehicle durant 24 hores.

 

Foto: @miniautobusero

X