Select Page

S’incorporen 15 expedicions d’anada i 15 de tornada a l’oferta existent de dilluns a divendres lectius, fins a arribar a 64 expedicions d’anada i 57 de tornada.

 

 

El dilluns 16 de setembre es va incrementar l’oferta de serveis de la línia de bus exprés e8 Corbera de Llobregat – Barcelona. Des de llavors, la línia incorpora 3 nous vehicles, que permetran donar resposta a la demanda creixent de mobilitat, del 15% en aquest corredor.

El conjunt del servei passa de 49 expedicions d’anada i 42 de tornada a 64 expedicions d’anada i 57 de tornada de dilluns a divendres lectius, i de 19 a 22 expedicions d’anada i tornada els dissabtes.

Concretament, l’ampliació de l’oferta és la següent:

  • Dies lectius (calendari escolar): es creen 9 expedicions noves d’anada (6.20h, 6.45h (des de Corbera Baixa), 8.10h, 10.35h, 13.35h, 15.35h, 17.00h, 17.40h i 19.30h) i 8 de tornada (9.30h, 12.00h, 14.30h, 15.00h, 16.35h,18.00h,19.00h i 20.45h).
  • De dilluns a divendres feines excepte el mes d’agost: es creen 2 expedicions noves d’anada (9.50h, 12.05h) i 3 de tornada (11.15h, 13.00h i 14.50h).
  • De dilluns a divendres feiners: es creen 4 expedicions noves d’anada (14.30h, 16.30h, 18.55h i 21.00h) i de tornada (15.30h, 17.50h, 20.00h i 22.05h).
  • Dissabtes feiners: es creen 3 noves expedicions d’anada (9.00h, 12.00h i 16.00h) i de tornada (10.05, 13.05h i 17.15h).

Així mateix, s’han ajustat algunes hores de sortida i el pas per les parades.

Poden consultar els nous horaris a través de l’enllaç.

Foto: Autocorb

X