Select Page
  • Es milloren les connexions de Barcelona amb municipis del Maresme, Vic, Cerdanyola i la UAB.

 

L’oferta de transport públic en autobús es prepara per l’augment de la demanda que es pot produir a partir de l’1 d’abril, quan es començaran a aplicar sancions als conductors de cotxes i motos que incompleixin la normativa de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona. En aquest sentit, estan previstes multes a partir de 100 euros, en funció de la gravetat de la infracció. Per la seva banda, les furgonetes, camions i autobusos (vehicles N1, N2, N3, M2 i M3) tenen una moratòria fins el 31 de desembre del 2020.

Per això i per donar resposta als increments de demanda que s’han produït en els darrers mesos, el Departament de Territori i Sostenibilitat reforça a partir del 2 de març diverses línies de transport públic en autobús que connecten Barcelona amb poblacions i centres de mobilitat del seu entorn.

 

Teià, Alella i El Masnou

S’amplia l’oferta de la línia C8 amb la incorporació d’un vehicle que permetrà fer 6 noves expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners. Concretament s’estableixen noves sortides des de Teià en sentit Barcelona a les 7.15h, 8.45h, 12.45h, 14.15h, 15.45h i 17.15h, passant per Alella i per la zona alta del Masnou. En sentit tornada des de Barcelona s’estableixen expedicions a les  8.00h, 10.00h, 13.30h, 15.00h i 16.30h i 18.00h. 

Aquesta millora té com a objectiu donar resposta a l’increment de demanda que hi ha hagut en els darrers anys, en què s’ha passat de transportar 19.366 viatgers al 2015 a 69.202 viatgers al 2019, és a dir, que ha multiplicat per 4 la xifra de passatgers.

També s’amplia l’oferta de la xarxa d’altes prestacions exprés.cat per tal de donar resposta a les necessitats de demanda de transport a la comarca del Maresme. D’aquesta manera, el servei de bus exprés.cat e19 Vilanova del Vallès – Vallromanes –Alella – Barcelona creix en nombre d’expedicions.

De dilluns a divendres feiners es creen 6 noves expedicions per sentit, de les quals dues anades i dues tornades arriben fins a Vallromanes i Vilanova del Vallès. Concretament, en sentit Barcelona es creen noves expedicions a les 7.10h (des de Vilanova del Vallès), 8.45h, 14.10h (des de Vilanova del Vallès), 15.45h, 16.55h i 18.40h. En sentit Alella es creen expedicions a les 8.15h, 9.30h (fins a Vilanova del Vallès), 15.05h, 16.15h, 17.35h i 19.20h (fins a Vilanova del Vallès).

Aquesta línia va transportar 210.132 viatgers l’any 2019, el que suposa un increment del 8,52% respecte l’any anterior.

 

Vic

S’incrementa l’oferta en el corredor Vic-Barcelona que realitza el bus exprés.cat e12. Així, es creen dues noves expedicions d’anada i tornada a les 19.40h i 20.40 des de Vic i a les 20.45h i 21.45h des de Barcelona (Sagrera) de dilluns a divendres feiners, excepte el mes d’agost. Dissabtes feiners es creen 3 noves freqüències des de Vic en sentit Barcelona (7.00h, 10.00h i 12.00h) i les seves corresponents tornades (8.00h, 11.00h i 13.00h). I diumenges i festius es creen 4 noves expedicions des de Vic en sentit Barcelona (14.00, 16.00h, 17.45h i 20.30h) i les seves corresponents tornades (15.35h, 17.05h, 18.50h  i 21.50h).

Aquesta línia d’altes prestacions ha crescut en un 4,67% el nombre de viatgers durant l’any 2019, arribant a transportar 592.207 persones.

 

Cerdanyola del Vallès i la UAB

Creix l’oferta en el corredor entre Barcelona, Cerdanyola i la UAB amb 15 noves expedicions d’anada i 16 de tornada els dies lectius. A més, també creix l’oferta de serveis del mes d’agost amb 30 noves expedicions per sentit, per a la primera setmana d’agost, i 3 noves expedicions per sentit, per a la resta dels dies feiners del mes d’agost. Per últim, també augmenta el nombre d’expedicions en cap de setmana amb 1 nova expedició per sentit dissabtes feiners i 8 noves expedicions per sentit diumenges i festius.

Aquests nous horaris impliquen la incorporació de 2 nous vehicles amb targeta ambiental. Aquesta nova oferta suposa passar a disposar d’una freqüència mitjana entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès de 15 minuts els dies lectius.

La línia entre Barcelona i la UAB va transportar 1.103.095 viatgers l’any 2019, xifra que suposa un increment del 20,75% respecte l’any anterior.

X